subsidie

2,5 miljoen euro voor 18 klimaatvriendelijke investeringsprojecten hoger onderwijs in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering 18 klimaatvriendelijke investeringsprojecten voor het hoger onderwijs in Antwerpen goedgekeurd, voor een totaal van ruim 2,5 miljoen euro subsidie. Zo kunnen de Universiteit Antwerpen, de Thomas More Mechelen-Antwerpen, Thomas More Kempen, de Hogeschool Gent en LUCA met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds extra investeren in energiebesparende maatregelen.Vzw Oogst krijgt subsidie van projectenfonds Duurzame Stad

Het college besliste vandaag dat vzw Oogst een subsidie van 15.000 euro ontvangt van het projectenfonds ‘Duurzame Stad’ voor de verdere uitbouw van hun werking. Bij de vzw kunnen kinderen experimenteren met het kweken en verwerken van voedsel. Ruim drie miljoen euro subsidie voor Antwerpse sportverenigingen

De stad Antwerpen besliste vandaag om 3 071 933 euro subsidies te verdelen onder 273 Antwerpse sportverenigingen, die allen voldoen aan de voorwaarden voor financiële ondersteuning. De sportverenigingen krijgen de subsidies toegekend om te kunnen investeren in hun materiaal, infrastructuur, sporttechnische vooruitgang en doelgroepenwerking. Katten steriliseren blijft gesubsidieerd

De stad Antwerpen zet zich via verschillende initiatieven in om de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier onder controle te houden. Zo startte ze in het voorjaar van 2009 met het initiatief om katteneigenaars die hun huiskat laten steriliseren financieel te ondersteunen. Deze subsidie bedraagt 10 euro (voor het castreren van een kater) en 30 euro (voor het steriliseren van een kattin). Door dit succesvolle project werden er al meer dan 7000 huiskatten onvruchtbaar gemaakt.meer over:

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden geïnventariseerd door Antwerpen

In opdracht van de Vlaamse overheid moeten alle steden en gemeenten jaarlijks een inventaris opstellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden op hun grondgebied. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal met 20 panden gedaald.

De stad Antwerpen telt bij het begin van 2010 in totaal 174 leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Dat zijn er 20 minder dan vorig jaar. Van deze 174 bedrijfspanden zijn er 45 leegstaand (25,9 %) , 62 verwaarloosd (35,6 %) en 67 leegstaand én verwaarloosd (38,5 %).  Stad Antwerpen ontvangt Europese subsidie voor de aanleg van fietspaden

De stad Antwerpen ontvangt 2,9 miljoen euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van enkele nieuwe fietspaden in de verschillende districten.Vraag voor 1 april uw subsidie gezondheidspromotie of ziektepreventie aan

U kunt een subsidie aanvragen bij de stad Antwerpen als u een vereniging bent die speciale aandacht besteedt aan gezondheidspromotie of ziektepreventie. De aanvraag dient binnen te zijn voor 1 april.

Verenigingen

die in de tweede helft van dit jaar een activiteit organiseren die de gezondheidspromotie of de ziektepreventie bevordert, komen in aanmerking voor een subsidie. 
meer over:

Meer subsidies voor Antwerpse sportclubs

Dat Antwerpen veel belang hecht aan haar sportclubs blijkt eens te meer uit de toegekende subsidies voor sportclubs. Het budget voor sportsubsidies werd ook dit jaar gevoelig opgetrokken. Daarnaast werd de procedure om subsidies aan te vragen opmerkelijk vereenvoudigd.

In 2008 maakt de stad afgerond 2 200 000 euro vrij voor de ondersteuning van Antwerpse sportclubs. Dit betekent een stijging van ruim 170 000 euro ten opzichte van 2007. Hiermee wordt opnieuw een recordbedrag behaald.
meer over:

Meer dan 7000 Antwerpse kinderen en jongeren op kamp

De Antwerpse jeugd gaat massaal op kamp: 282 groepen van 128 verschillende jeugdverenigingen gaan met ongeveer 7500 kinderen en jongeren op kamp. De meesten blijven in eigen land, 64 groepen zoeken het over de grens.

Er is een brede waaier aan jeugdwerk in Antwerpen. Niet enkel Scouts en Gidsen en Chiro gaan op kamp, maar bijvoorbeeld ook onafhankelijke jeugdbewegingen, amateuristische kunstgroepen en een jeugdmuziekatelier.Fonds voor Talentontwikkeling

Dinsdag 1 juli werd op de binnenplaats van het Huis voor de Amateurkunsten het Fonds voor Talentontwikkeling aan de pers voorgesteld, een nieuwe subsidielijn om niet-professionele kunstbeoefening te steunen.meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook