fietspaden

Fietspaden zuidelijke Leien worden geasfalteerd

De stad Antwerpen zal tegen eind augustus 2018 zo’n 3,5 kilometer fietspaden van de zuidelijke Leien heraanleggen in roodbruin asfalt. Deze aanpassing zal het comfort voor fietsers verhogen en ervoor zorgen dat de Leien beter aansluiten op de omliggende fietspaden.
 meer over:

"Wij zijn genoodzaakt om voetgangers omver te rijden want er is geen plek om te fietsen"

Antwerpen aan ‘t Woord lanceert in maart het project “Mijn mobiliteit”. Via een enquête en aansluitend debat krijgt de Antwerpenaar de mogelijkheid om zijn mening te geven over de mobiliteit in de stad.

Fietsen in Antwerpen is niet altijd even gemakkelijk. Momenteel worden er fietspaden aangelegd op de Jan Van Rijswijcklaan. Het ringfietspad wordt ook vernieuwd, maar toch blijven er vele knelpunten in het centrum van de stad.

Video: 
5
Rating: 5 op 5 (1 stem)Heraanleg fietspad Herentalsebaan

De stad Antwerpen wil het fiets- en voetpad heraanleggen op de Herentalsebaan, tussen de Luitenant Lippenslaan en de Boterlaarbaan. Met de aanleg van dit fietspad zal de stad opnieuw een stap dichter komen bij het behalen van de doelstelling ‘100 km veilige en comfortabele fietspaden in Antwerpen'.

De stad Antwerpen wil gedurende de huidige legislatuur 100 km veilige en comfortabele fietspaden in Antwerpen realiseren, samen met de districten, de provincie en het Vlaamse Gewest.meer over:

De Bruynlaan in Wilrijk en VIIde Olympiadelaan in Antwerpen worden veiliger

Samen met de districten Wilrijk en Antwerpen wil de stad Antwerpen de De Bruynlaan en de VIIde Olympiadelaan verkeersveiliger maken. Dat gebeurt door bestratingswerken, de aanleg van fietspaden, het wegwerken van een zwart punt en blindengeleiding. Tegelijk vinden er rioleringswerken plaats.Stad Antwerpen ontvangt Europese subsidie voor de aanleg van fietspaden

De stad Antwerpen ontvangt 2,9 miljoen euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van enkele nieuwe fietspaden in de verschillende districten.Onderhouds- en herstellingswerken Plantin-Moretuslei

De Vlaamse overheid plant in de periode tussen 16 juni en 31 augustus 2008 onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op de N184, meer bepaald in de zone Van Eycklei, Plantin en Moretuslei en Luitenant Lippenslaan. Deze zone zal onder andere voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag. Om een kwaliteitsvolle heraanleg te kunnen realiseren, wordt er zo veel mogelijk op de volle breedte van de rijbaan gewerkt. Het verkeer wordt telkens omgeleid via de omliggende straten.Fietsen in parken voortaan toegelaten

Tijdens de ‘Eerste Antwerpse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid’ op 10 april 2008 engageerde de stad Antwerpen zich om voortaan toe te laten dat er in de parken mag gefietst worden.

Daarom wordt het artikel 212 §1 geschrapt uit de code van gemeentelijke politiereglementen: “Behalve op de aangeduide fietspaden is het verboden te fietsen in de ontspanningsgebieden. Enkel kinderen tot de leeftijd van 12 jaar mogen fietsen op de wandelwegen.” Het college besliste vandaag dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook