Stad Antwerpen ontvangt Europese subsidie voor de aanleg van fietspaden

  

De stad Antwerpen ontvangt 2,9 miljoen euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van enkele nieuwe fietspaden in de verschillende districten.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is opgericht om de ongelijkheden tussen regio’s te verminderen, het concurrentievermogen te vergroten en werkgelegenheid te creëren. Voor de aanleg van nieuwe fietspaden en de renovatie van bestaande fietsinfrastructuur, heeft de stad Antwerpen bij dit fonds een subsidie aangevraagd.

Met het project ‘100 km fietspaden’ plant de stad Antwerpen met de districten een inhaalbeweging voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Door de fietsinfrastructuur te verbeteren en de knelpunten op het fietsnetwerk weg te werken, wil de stad meer fietsers op de weg krijgen. Uit onderzoek is immers gebleken dat de afwezigheid van goede fietspaden een van de belangrijkste redenen is om voor een ander vervoersmiddel dan de fiets te kiezen.

EFRO keurde het project van de stad Antwerpen gisteren goed. Dit betekent concreet dat de stad financiële steun krijgt voor de aanleg van volgende fietspaden:

    * Laaglandlaan (district Merksem)
    * Terlindenhofstraat (district Merksem)
    * Schriek – Driekhoekstraat (district Ekeren)
    * Dascottelei (district Deurne)
    * Gloriantlaan (district Antwerpen)
    * fietspad langs goederenspoorlijn (van Driekhoekstraat tot Wilgehoevestraat) (district Ekeren)
    * Parkweg (district Merksem)
    * Dr. M. Timmermanslaan (district Merksem)
    * as Van Breestraat – Justitiestraat – Paleisstraat – Rubenslei (district Antwerpen)

Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de renovatie van bestaande fietsinfrastructuur. Hiervoor wordt een raamcontract afgesloten voor een doorgedreven onderhoud gedurende verschillende jaren.

De totale kostprijs van het project '100 kilometer fietspaden' wordt geraamd op 9,4 miljoen euro. Daarvan wordt 2,9 miljoen euro gefinancierd voor de toegezegde Europese EFRO-middelen. Ook werd er Vlaamse en provinciale cofinanciering toegezegd, zodat de uitgaven voor de stad ongeveer 2,9 miljoen euro bedragen.

De aanleg van fietspaden is in de meeste gevallen een districtsbevoegdheid. Om de districten te steunen in het aanleggen van meer en veilige fietspaden heeft het stadsbestuur het zogenaamde districtsontwikkelingsfonds (DOF) opgericht. Dit fonds verschaft de districten bijkomende middelen door cofinanciering van het stadsbestuur. De globale kostprijs van de fietspaden die via dat fonds worden gefinancierd, wordt geraamd op ruim 45 miljoen.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook