Heraanleg fietspad Herentalsebaan

   De stad Antwerpen wil het fiets- en voetpad heraanleggen op de Herentalsebaan, tussen de Luitenant Lippenslaan en de Boterlaarbaan. Met de aanleg van dit fietspad zal de stad opnieuw een stap dichter komen bij het behalen van de doelstelling ‘100 km veilige en comfortabele fietspaden in Antwerpen'.

De stad Antwerpen wil gedurende de huidige legislatuur 100 km veilige en comfortabele fietspaden in Antwerpen realiseren, samen met de districten, de provincie en het Vlaamse Gewest.

Eén van de aan te pakken routes is het traject Luitenant Lippenslaan – Herentalsebaan – Boterlaarbaan – Van Strijdoncklaan, tussen de aansluiting op de Noordersingel en de gemeentegrens met Wommelgem en Borsbeek. Het deel Herentalsebaan tussen de Luitenant Lippenslaan en Boterlaarbaan is hiervan een eerste fase.

De voornaamste doelstelling van dit project is een veiligere situatie creëren voor de fietser. Dit gebeurt door het fietspad af te scheiden van de rijweg. De parkeerstroken komen aan de buitenzijde te liggen. Het nieuwe fietspad krijgt een breedte van 1,75 m en een veiligheidsstrook van minstens een halve meter ter hoogte van de parkeerstrook.

In het ontwerp is ook het kruispunt met de Luitenant Lippenslaan opgenomen.  Momenteel zorgen de aansluitingen van de Luitenant Lippenslaan en Te Boelaarlei, die in één punt samenkomen, voor een complexe verkeerssituatie. Daarom zal het kruispunt met de Te Boelaarlei afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Zo wordt het kruispunt compacter en creëert dit een veiligere situatie voor de fietser. 

De aansluitingen van het fietspad op de Morckhovenlei worden voorzien van een verkeersplateau tot aan de Kerkendijk om de oversteekbaarheid te vereenvoudigen.

In de Morckhovenlei wordt tussen Kerkendijk en Herentalsebaan een tweerichtingsfietspad voorzien aan de zuidzijde. Voor een veilige overgang naar dit fietspad wordt het kruispunt met Kerkendijk verhoogd aangelegd. Ook op de oostelijke oversteek over de Herentalsebaan kan in twee richtingen gefietst worden. Zo ontstaat een logische en veilige fietsconnectie tussen Te Boelaarlei en de Morckhovenlei voor het intensieve schoolverkeer.

De werken worden gepland in de loop van 2011 en zullen een 8-tal maanden duren.

Omdat de Herentalsebaan een gewestweg is, dient daarvoor een overeenkomst te worden afgesloten met het Vlaamse Gewest, dat 100% van de werken voor het fietspad kan subsidiëren. Het stadsbestuur treedt op als bouwheer en prefinanciert. Het uitvoeringsdossier is goedgekeurd door het college en het dossier kan eerstdaags in aanbesteding. De stad betaalt de heraanleg van de voetpaden.
 


meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook