CO2-uitstoot

Emissie-inventaris resultaten 2015

In het Antwerpse klimaatplan heeft de stad een visie uitgewerkt op klimaatveranderingen en heft ze concrete maatregelen en acties voorgesteld. Via de CO2-emissie-inventaris monitort de stad de uitstoot van broeikasgassen en de invloed van bepaalde maatregelen daarop. Uit de laatste emissie-inventaris blijkt dat Antwerpen op koers zit om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Om de CO2-uitstoot verder omlaag te krijgen, wil Antwerpen verder focussen op renovatie van woningen, energiebesparing bij handel en diensten en hernieuwbare energiebronnen.2,5 miljoen euro voor 18 klimaatvriendelijke investeringsprojecten hoger onderwijs in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering 18 klimaatvriendelijke investeringsprojecten voor het hoger onderwijs in Antwerpen goedgekeurd, voor een totaal van ruim 2,5 miljoen euro subsidie. Zo kunnen de Universiteit Antwerpen, de Thomas More Mechelen-Antwerpen, Thomas More Kempen, de Hogeschool Gent en LUCA met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds extra investeren in energiebesparende maatregelen.Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook