zone 30

Toegangsbeperking voor vrachtwagens: principe goedgekeurd

Voor de stad Antwerpen is elk verkeersslachtoffer er één te veel. Daarom zet de stad in op het vermijden van conflicten tussen vrachtwagens en de vele fietsers en voetgangers in Antwerpen. De stad keurde daarom het principe goed om zwaar vrachtverkeer te weren uit de binnenstad tijdens bepaalde vensteruren die rekening houden met de begin- en einduren van de scholen.
 
Het uitgangspunt van het goedgekeurde principe is om vrachtwagens te weren uit woonwijken die gelegen zijn in een ‘zone 30’.Afscheidsbord zone 30

Afscheidsbord zone 30Lees meer over Opvallende welkomstborden voor zones 30


meer over:

Welkomsbord zone 30

Welkomsbord zone 30Lees meer over Opvallende welkomstborden voor zones 30


meer over:

Opvallende welkomstborden voor zones 30

Vorig jaar startte de stad Antwerpen met het inrichten van zones 30 om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken te vergroten. Het college keurde al 21 uitbreidingen goed, vrijdag volgen er nog eens 3 in de districten Antwerpen en Borgerhout. Vandaag werd op de hoek van de Van den Nestlei met de De Boeystraat het eerste welkomstbord aan de toegangspoort naar een zone ingehuldigd.
 
Zones 30 zijn een belangrijk deel van het stedelijk mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan.
Welkomsbord zone 30meer over:

Grote nieuwe zone 30 op grens Deurne, Berchem en Borgerhout

Op de grens van de districten Berchem, Borgerhout en Deurne komt een nieuwe grote zone 30, in de omgeving van de Berchemlei.

Het beheersen van snelheid is een belangrijk kernthema van het verkeersveiligheidsbeleid van de stad Antwerpen, waarin de ambitie is opgenomen om tegen 2018 een zone 30 in te voeren in alle woongebieden in de binnenstad en de districten. Daarom worden jaarlijks twintig nieuwe zones 30 geactiveerd.meer over:

Nieuwe zones 30 in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne

Op de grens van de districten Berchem, Borgerhout, Deurne en Antwerpen komen nieuwe zones 30. Het college besloot enkele bestaande zones uit te breiden en samen te voegen. Hierdoor ontstaan een aantal grotere, districtsoverschrijdende zones waarbinnen een maximumsnelheid van 30 km/u geldt.Op meer plaatsen zone 30 in Antwerpen

In de districten Antwerpen en Hoboken worden bestaande zones 30 uitgebreid of nieuwe toegevoegd. Ook worden een aantal bestaande zones bekrachtigd in Hoboken, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Berchem.

De zones 30 kaderen in het beleid van het stadsbestuur om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in woonstraten en in de buurt van scholen te verhogen.meer over:

Nieuwe zone 30 in Merksem

Een groter deel van Merksem wordt zone 30. De nieuwe zone 30 kadert in het beleid van het stadsbestuur om de stad en haar districten verkeersveiliger te maken, met meer comfort voor voetgangers en fietsers. 
meer over:

Uitbreiding zone 30 in Ekeren

Een groter deel van Ekeren wordt zone 30. De uitbreiding van de zone 30 kadert in het beleid van het stadsbestuur om de stad en haar districten verkeersveiliger te maken, met meer comfort voor voetgangers en fietsers. 
meer over:

Zones 30 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout uitgebreid

De stad Antwerpen wil de zones 30 in de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout uitbreiden. Dit kadert in het beleid van het stadsbestuur om de stad en haar districten verkeersveiliger te maken. Door het invoeren van de zones 30 stijgt ook het comfort van voetgangers en fietsers.

Zone 30 in omgeving Twee Netenstraat in Antwerpen

Na een proefperiode wordt de omgeving van de Twee Netenstraat in Antwerpen-Noord (Dam) nu ook definitief ingericht als een zone 30. Onder meer de omgeving van de school in de Demerstraat wordt zo verkeersveiliger.   
meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook