Toegangsbeperking voor vrachtwagens: principe goedgekeurd

  
Voor de stad Antwerpen is elk verkeersslachtoffer er één te veel. Daarom zet de stad in op het vermijden van conflicten tussen vrachtwagens en de vele fietsers en voetgangers in Antwerpen. De stad keurde daarom het principe goed om zwaar vrachtverkeer te weren uit de binnenstad tijdens bepaalde vensteruren die rekening houden met de begin- en einduren van de scholen.
 
Het uitgangspunt van het goedgekeurde principe is om vrachtwagens te weren uit woonwijken die gelegen zijn in een ‘zone 30’. Vrachtwagens van meer dan 3,50 ton zullen tussen bepaalde uren, of venstertijden, deze zone niet mogen binnenrijden. De uren houden rekening met het begin- en einduur van de scholen.
 
Concreet worden vrachtwagens op weekdagen tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 15 uur en 17 uur geweerd.  Op woensdag is er een bijkomende periode voorzien tussen 11.30 uur en 13 uur. Deze venstertijden blijven ook tijdens de schoolvakanties van kracht. Ook dan zijn er vele schoolkinderen op pad van en naar sport- en spelactiviteiten.
 
Aangezien verkeersongevallen zich niet beperken tot de onmiddellijke schoolomgeving en ook veilige schoolroutes van groot belang zijn, zullen de toegangsbeperkingen in ruimere zones gelden dan enkel in de nabijheid van scholen.
 

Werking venstertijden

De zone Borgerhout intra muros zuid (met inbegrip van de aangrenzende Kievitwijk) zal dienen als proefzone om de aanpak en effecten van deze toegangsbeperking te evalueren. De grenzen van deze zone zijn: de Turnhoutsebaan, de Stenenbrug, de Noordersingel, de Plantin en Moretuslei, de spoorweg Berchem-Antwerpen-Centraal en het Koningin Astridplein.
 
De zone wordt aangeduid met een verkeersbord langs de 21 toegangen.  De politie zal in de beginfase extra toezien op het respecteren van de venstertijden.
 
Het invoeren van het toegangsverbod in de eerste proefzone, en later in meerdere delen van de stad, zal in nauw overleg gebeuren met alle betrokken spelers. Handelaars, horeca, leveranciers en logistieke bedrijven zullen immers hierdoor hun planningen moeten aanpassen. Daarom zal de input van deze actoren een rol spelen bij de bepaling van het afsprakenkader voor de toegangsbeperkingen.
 
Na de uitrol van de toegangsbeperking in het eerste gebied zal een evaluatie van de impact gebeuren om te bekijken wat de effecten zijn van deze maatregel.
 

Inzetten op een mix van maatregelen

Het mobiliteitsbeleid van de stad is erop gericht om de woonwijken en de schoolomgevingen veilig en leefbaar te houden. Ook moedigt de stad bewoners aan om zich op een slimme manier te bewegen in de stad. Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen wordt er ingezet om een mix van maatregelen op het vlak van infrastructuur en technische oplossingen, sensibilisering, handhaving en het engagement van alle weggebruikers. De invoering van de venstertijden voor vrachtwagens is er één van.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook