Opvallende welkomstborden voor zones 30

  
Vorig jaar startte de stad Antwerpen met het inrichten van zones 30 om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken te vergroten. Het college keurde al 21 uitbreidingen goed, vrijdag volgen er nog eens 3 in de districten Antwerpen en Borgerhout. Vandaag werd op de hoek van de Van den Nestlei met de De Boeystraat het eerste welkomstbord aan de toegangspoort naar een zone ingehuldigd.
 
Zones 30 zijn een belangrijk deel van het stedelijk mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan. De stad zet zich daarom in om grote, aaneengesloten zones 30 in woonwijken versneld uit te rollen. “Tegen eind 2018 willen we alle woongebieden binnen de grote verkeersassen afbakenen en inrichten als een zone 30”, zegt schepen Koen Kennis.
 
Bij het inrichten van een zone 30 is herkenbaarheid noodzakelijk voor een goede naleving van de snelheidslimiet. Als een weggebruiker in één oogopslag weet dat hij een woonwijk inrijdt, is de kans groter dat hij zijn snelheid aanpast. Daarom legde de stad enkele ontwerpprincipes vast die toegepast worden bij de inrichting van een zone 30.

Toegangspoorten

De stad zet in op de inrichting van duidelijke toegangen tot de zones 30. Om aan de toegangen een herkenbaar poorteffect te creëren, keren een aantal elementen hier steeds terug: de wettelijke 30 km-zone-borden, een gekleurde grondsticker met het zonebord en een zone-30-mast, een baken die met een extra bord de aandacht vestigt op de zone 30. Aan de districten wordt het engagement gevraagd om aan de toegangspoorten te investeren in voetpaduitstulpingen en een verkeersplateau.

Schoolomgevingen

In de hele stad zijn schoolomgevingen nu al als zone 30 ingericht. Met het uitbreiden van de zones 30 worden schoolomgevingen opgeslokt in grote zones. Daardoor verlaagt de herkenbaarheid van de scholen. Daarom voorziet de stad in een grondsticker van het gevaarsbord ‘A23’. Dat duidt op een plaats waar veel kinderen komen. Dit voorjaar startte de stad ook met het plaatsen van kleurrijke vlaggenmasten ter hoogte van de schoolpoorten om de herkenbaarheid te verbeteren.

Nieuwe zones 30 in district Antwerpen

De stad rolt de zones 30 verder uit in de wijken Brederode/Harmonie en Luchtbal in het district Antwerpen. Daarnaast komt er ook een aaneengesloten zone 30 in Borgerhout intra-muros.
 
De zone 30 in de wijk Brederode/Harmonie wordt begrensd door de Amerikalei, Mechelsesteenweg, Koningin Elisabethlei, Jan Van Rijswijcklaan, Singel/Desguinlei, Brusselstraat en Bolivarplaats. De Montignystraat, de Bresstraat, de Paleisstraat (tussen Bresstraat en Anselmostraat), de Justitiestraat en de Anselmostraat (tussen Paleisstraat en Amerikalei) maken geen deel uit van deze zone 30. Hier blijft het snelheidsregime van 50 kilometer per uur behouden.
 
Ook in de wijk Luchtbal komt er een zone 30.  De nieuwe zone 30 wordt begrensd door de Noorderlaan, Havanastraat, spoorwegberm en Groenendaallaan
 
In het district Borgerhout komt er een nieuwe aaneengesloten zone 30 intra-muros die wordt begrensd door de Kerkstraat, Pothoekstraat, Spoorweg, Noordersingel, Turnhoutsebaan, Stenenbrug en Carnotstraat. Ook hier maken de grensstraten geen deel uit van de zone 30.
 
Koen Kennis: “De stad en haar districten zullen blijven investeren in snelheidsremmende maatregelen in de zones 30, zoals verkeersplateaus, rijbaankussens en asverschuivingen. Zo kunnen we de geldende snelheidslimiet ook fysiek afdwingen en verbeteren we de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonstraten. Met de plaatsing van opvallende welkomstborden aan de toegangspoorten van de zones 30 verhogen we nog de herkenbaarheid.”
Afscheidsbord zone 30
Welkomsbord zone 30meer over:

Geef jouw mening

 

Foto's van Opvallende welkomstborden voor zones 30

Deals

Volg ons op Facebook