speelterrein

Opening vernieuwd speelterrein in Steytelinckpark

De stad heeft het speelterrein in het Steytelinckpark in Wilrijk vernieuwd. Daarbij ging extra aandacht naar de toegankelijkheid van de toestellen, de paden en het meubilair voor mensen met een beperking. Het speelterrein werd naast de bosrand geplaatst, om spelen in de natuur aan te moedigen.
 Steytelinckpark-nieuw-speelterrein

Steytelinckpark-nieuw-speelterreinLees meer over Nieuw speelterrein voor Steytelinckpark (SW A243 nr. 2604)


Nieuw speelterrein voor Steytelinckpark (SW A243 nr. 2604)

De stad zal het speelterrein in het Steytelinckpark in Wilrijk vernieuwen. Er komen twee zones voor kinderen van verschillende leeftijden en er is extra aandacht voor toegankelijkheid. Het college keurde vandaag het voorontwerp goed. Tot eind april krijgt iedereen de kans om te reageren op dit voorontwerp. De aanleg gaat in principe in het voorjaar van 2017 van start. In de zomer van 2017 zullen kinderen zich dus op het speelterrein kunnen uitleven.
Steytelinckpark-nieuw-speelterreinNieuw speelterrein voor Te Boelaerpark

De stad vernieuwt het speelterrein in het Te Boelaerpark in Borgerhout. Het thema van het nieuwe speelterrein wordt het verhaal van de Borgerhoutse Reuzen die met hun schip Koophandel vol met koopwaar in de haven aanmeerden. Ook de huidige waterspeelplaats wordt vernieuwd en uitgebreid. Het college keurde vandaag de gunning van de uitvoerig van de nieuwe speelplek goed. De aanleg gaat dit voorjaar van start. Deze zomer kunnen kinderen zich op het speelterrein uitleven.Speelterrein Nachtegalenpark in Antwerpen wordt vernieuwd

De stad Antwerpen laat de speeltuin in het Nachtegalenpark vernieuwen. Het gekozen concept zal nu verder uitgewerkt worden tot een voorontwerp. In het najaar van 2017 zou de heraanleg van het speelterrein beginnen.

De speeltoestellen in het Antwerpse Nachtegalenpark zijn aan vernieuwing toe. Het college keurde vandaag het concept voor de heraanleg goed zodat het speelterrein blijft voldoen aan de veiligheidsnormen.Nieuw speelterrein voor Fort van Merksem

De stad laat het speelterrein aan het Fort van Merksem vernieuwen. Het thema van het nieuwe speelterrein wordt ‘militair fort’ en zal zo de geschiedenis van de plek in de verf te zetten. Het college keurde vandaag het definitieve ontwerp voor de nieuwe speelplek goed.Opening speelterrein in Berchemse Corneel Jaspersstraat

Gisteren werd het vernieuwde speelterrein in de Corneel Jaspersstraat in Berchem officieel geopend.
 
In het najaar van 2015 werd de speeltuin in de Corneel Jaspersstraat grondig vernieuwd. Het gras op het terrein is intussen goed gegroeid, zodat het terrein klaar is om spelende kinderen te ontvangen.
 
Alle kinderen en volwassenen uit de buurt konden vooraf hun suggesties voor de nieuwe speeltuin doorgeven.  De meerderheid koos voor een inrichting in een bepaald thema.meer over:

Heraangelegd speelterrein Kielpark officieel geopend

Vandaag werd het heraangelegde speelterrein op het Kielpark officieel geopend.


Het speelterrein werd opgedeeld in zes zones voor verschillende leeftijdscategorieën. In elke zone staat bovendien een andere spelsoort centraal. De ene plek is meer aangewezen om te ravotten, de andere nodigt uit tot fantasiespel, in een andere zone staan er dan weer schommels en glijbanen of een zandbak… Door een plantenslinger wordt het speelterrein afgeschermd en worden de verschillende speelplekken van elkaar gescheiden.
meer over:

Eerstesteenlegging heraanleg speel- en sportterrein Stuivenbergplein

Vandaag werd officieel de eerste steen gelegd van het speel- en sportterrein aan het Stuivenbergplein. Het terrein zal volledig vernieuwd worden.

De stad legt het speelterrein aan het Stuivenbergplein heraan zodat het weer een leuke speelplek wordt voor kinderen en jongeren uit de buurt. De bestaande speelinfrastructuur wordt verwijderd zodat de nodige grondwerken uitgevoerd kunnen worden. Daarna wordt de nieuwe speelinfrastructuur geplaatst en worden er grasmatten gelegd.Ontwerp speelterrein Mastvest goedgekeurd

De stad wil de open ruimte aan de Mastvest, Eric Sasselaan, op een geïntegreerde manier inrichten, met aandacht voor groen, ontspannen en spelen. In het park komt een avontuurlijk en natuurlijk speellandschap voor kinderen en jongeren. Het park in het district Antwerpen kan door de ambitie van het project een bovenlokale uitstraling krijgen.
meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook