e-loket

Antwerpen wil smart city worden

De stad Antwerpen ontwikkelt zich nu al volop als een Smart City, met toepassingen als een e-loket, digitale nummerplaatherkenning en open data. In de toekomst wil de stad een echte topspeler worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon zetten. Daarom keurde het college vandaag een visie- en prioriteitennota Smart City goed. meer over:

Stad Antwerpen lanceert e-selfservicepunten

De stad Antwerpen ontwikkelt e-selfservicepunten met begeleiding op maat om (nog) niet-digitale burgers verder te helpen bij het gebruik van A-stad en het e-loket.

Positieve tussentijdse evaluatie ‘Loket 2020’ 

Alle beleidsbeslissingen en wijzigingen inzake digitaal werken worden sinds 1 januari 2014 uitgevoerd onder de noemer 'Loket 2020'. Drie jaar later levert het project ‘Loket 2020’ zeer bemoedigende resultaten op. meer over:

E-loket Antwerpen levert meer documenten af

Antwerpen vergroot het aantal documenten en attesten dat kan aangevraagd worden via het e-loket van de stad. Wie een A-profiel heeft ontvangt zijn documenten bovendien nog sneller in zijn mailbox.
 
Via https://www.antwerpen.be/nl/e-loket kunnen burgers al geruime tijd documenten en attesten opvragen. Dat aanbod is nu uitgebreid. Zo kan iedereen nu zijn volledig dossier uit de bevolkingsgegevens digitaal opvragen. Dat is een document met de overzichtsinfo van je burgerlijke staat en uittreksels.meer over:

Nieuwe openingsuren voor de loketwerking

Vanaf 1 januari 2014 wijzigen de openingsuren van de loketten van de stad Antwerpen grondig. De stad kiest voor ruimere uren die beter afgestemd zijn op de behoeften van de klant. De openingsuren worden zowel in de ochtend als in de namiddag en avond uitgebreid. Verder kunnen burgers ook een afspraak maken tijdens de openingsuren. Dit alles gebeurt naast een sterke digitale dienstverlening via het e-loket.Stedelijke dienstverlening wordt maximaal digitaal

In het licht van de steeds toenemende digitalisering wil de stad Antwerpen haar service voor de burger grondig moderniseren en maximaal inzetten op digitale dienstverlening. Het e-loket wordt performanter en op termijn geïntegreerd in het nieuwe digitaal platform. Zo kunnen Antwerpenaars bij hun stad terecht wanneer dat voor hen het beste uitkomt. Vraag je digitale geboorteakte gratis op

Vanaf 6 juli 2012 kan de Antwerpenaar volledig digitaal een aantal officiële documenten van de stad bekomen.

In het vernieuwde e-loket kunnen burgers met hun elektronische identiteitskaart of token documenten aanvragen die dan afgeleverd worden via mail. Deze volledig automatische en kosteloze dienstverlening kan in alle vertrouwen gebruikt worden, ze voldoet namelijk aan strenge veiligheidsvoorwaarden. Via een digitale handtekening of stempel wordt de echtheid van het document aangetoond.meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook