Antwerpen wil smart city worden

  
De stad Antwerpen ontwikkelt zich nu al volop als een Smart City, met toepassingen als een e-loket, digitale nummerplaatherkenning en open data. In de toekomst wil de stad een echte topspeler worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon zetten. Daarom keurde het college vandaag een visie- en prioriteitennota Smart City goed. 

Met de nota beslist Antwerpen om via slimme technologie oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Het resultaat moet een duurzame en wendbare stad zijn. Een stad waarin het leven van burgers, bedrijven, brains en bezoekers makkelijker is, met een efficiënt bestuur en een nog betere dienstverlening. 

Vijf prioriteiten

De stad Antwerpen zal met de slimme technologie vooral inzetten op:
  • een verdere digitalisering van haar werking en dienstverlening;
  • het faciliteren van een ecosysteem voor (digitale) innovatie;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de nieuwe economie en de bestaande sterkhouders (de haven, retail, petrochemie …) 
  • het creëren van toegevoegde waarde voor burgers, bedrijven, studenten en bezoekers in de stad;
  • iedereen meekrijgen in het digitale verhaal.
Vijf prioritaire thema’s staan hierbij voorop: mobiliteit, veiligheid, efficiënt bestuur, slimme burgers en duurzaamheid.

Sterke basis nu al aanwezig

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Antwerpen alles in huis. 

Proeftuinen 

In 2013 richtte de stad Stadslab2050 op, een stedelijke proeftuin die al meer dan 1000 creatieve en innovatieve spelers samenbracht om te werken aan een duurzame toekomst voor Antwerpen. Daarnaast lanceerde de stad samen met het onderzoeks- en innovatiecentrum imec en de Vlaamse minister van Economie in januari 2017 de grootste Europese proeftuin voor slimme technologie in het centrum van Antwerpen. De infrastructuur en alle data die zo worden verzameld zullen openstaan voor burgers, bedrijven, start-ups, innovatieclusters, ontwikkelaars, onderzoekscentra, universiteiten en andere overheden. Zij kunnen er innovatieve producten en diensten in real life uittesten. Zo wordt de stad een ‘living lab’ en kan het ecosysteem voor digitale innovatie in het Antwerpse verder groeien.

Digitalisering

Antwerpen is koploper in Vlaanderen in het digitaliseren van haar dienstverlening en communicatie. Verder heeft de stad als eerste in Vlaanderen een lage-emissiezone ingevoerd dankzij een slimme nummerplaatherkenning die ook de veiligheid ten goede komt. Er zijn ook de ‘slimme’ sorteerstraatjes, vuilnisbakken en binnenkort de nieuwe digitale parkeerborden. 
De stad is een van de weinige Europese steden die al volop bouwt aan een veelbelovend open en digitaal stedelijk platform: Antwerp City Platform-as-a-Service.  Ze verliest daarbij haar burgers niet uit het oog: tal van initiatieven, zoals (begeleide) webpunten en participatieplatformen zorgen er voor dat iedereen mee is. 

Stadsbrede visie, duidelijke prioriteiten en aanstelling coördinatoren

De goedgekeurde nota bevat een heldere stadsbrede visie, duidelijke prioriteiten en de aanstelling van een trio coördinatoren: een Smart City Coördinator voor de intern stedelijke coördinatie, iemand voor de externe afstemming en iemand voor de technologische input. Met de nota als basis wil Antwerpen haar positie als pioniersstad in Vlaanderen veiligstellen en een rol op Europees niveau opnemen. Deze visie wil ook duidelijkheid en draagvlak creëren bij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke groeperingen. Voor alle betrokkenen, ook op Europees niveau, zal nu duidelijk zijn wie het aanspreekpunt rond Smart City-projecten is en wat de prioriteiten van de stad zijn.  
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook