Antwerpen is IoT proeftuin voor zeven Europese SynchroniCity projecten

  
Het college nam vandaag kennis van de zeven pilootprojecten die binnen het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma SynchroniCity, in Antwerpen neerstrijken. Verschillende steden in en buiten Europa stellen hun grondgebied ter beschikking aan bedrijven om te experimenteren met Internet of Things (IoT) technologie. 

Bedoeling van het Europese SynchroniCity is om in een reeks steden pilootprojecten uit te rollen die met nieuwe IoT-diensten experimenteren. De onderzoeksvraag is: hoe het leven van burgers te verbeteren dankzij IoT-diensten?

Op 31 mei 2018 werd de open oproep van SynchroniCity gelanceerd naar start-ups en kmo’s in het IoT-domein. Voor de stad Antwerpen zijn er meer dan 50 projecten ingediend. Na de evaluatie door een technische jury, de steden en een commerciële jury volgde een financiële, ethische en privacy controle. Uiteindelijk zijn er zeven projecten voor de stad Antwerpen geselecteerd. Claude Marinower, schepen voor innovatie: “Waar mogelijk en wenselijk zullen de projecten zich in de Antwerp Smart Zone in Sint-Andries situeren. Hier testen de stad Antwerpen en imec City of Things verschillende mogelijkheden om de stad slimmer te maken.”

Meer informatie over het Europese SynchroniCity programma vindt u op https://synchronicity-iot.eu/ 

Pilootprojecten SynchroniCity in Antwerpen

De stad transformeren voor fietsers

Dit project biedt de stad nieuwe mobiliteitsinzichten over reispatronen en het gebruik van stadsinfrastructuur. Dit gebeurt op basis van gegevens van de fietsers die in het project stappen met als doel om het niet-gemotoriseerd transport te stimuleren.

Via de See.Sense fietsverlichting en bijbehorende app betrekt het project fietsers bij het verzamelen van innovatieve fietsgegevens (inclusief real-time locatie van reizen, snelheid, verblijftijd, kwaliteit van het wegdek, botsingen en kwalitatieve onderzoeksgegevens). Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd, naast andere gegevenssets die de stad aanlevert. Het project onderzoekt nieuwe methoden om gebruikers meer controle te geven over hun privacygevoelige data. Het project wil ook bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe internationale norm voor fietsgegevens in samenwerking met Cycling Industries Europe (CIE). De partnersteden zijn naast Antwerpen, Manchester en Dublin.

Inzicht in fietsersbewegingen

Het Active Travel Insights Project wil fietsersbewegingen kwaliteitsvol in kaart brengen door de combinatie van open, real-time en geavanceerde data verzameld met behulp van drie types sensoren. Het  doel is om steden een instrument aan te reiken dat hen in staat stelt fietsinfrastructuur te evalueren en veiligheidsproblemen aan te pakken. Het project voorziet in tools waarmee steden het fietsgebruik kunnen aanmoedigen.  De partnersteden zijn naast Antwerpen, Manchester, Eindhoven en Helsinki.

Intelligent anti-diefstalsysteem

Kissmybike is een IoT-trackingoplossing die speciaal ontworpen is voor fietsen en kleine voertuigen. Het detecteert diefstal en traceert de locatie van het voertuig tot het succesvol wordt teruggevonden. Het beschikt over een ultracompact, robuust ontwerp dat zo geïnstalleerd wordt dat het noch in het zicht noch binnen handbereik is. De combinatie van slimme adaptieve algoritmen en energiezuinige elektronica maakt dat één oplaadbeurt volstaat voor meerdere jaren gebruik.

Het systeem omvat geavanceerde satelliet- en mobiele technologieën om de locatie van een voertuig na diefstal nauwkeurig te kunnen volgen, en dat in verschillende omstandigheden. Wanneer een voertuig onverwachts wordt verplaatst, waarschuwt Kissmybike de eigenaar onmiddellijk, start het real-time volgen en rapporteert het de positie via de app.

Kissmybike zal het mogelijk maken om tot 90% van de gestolen voertuigen terug te vinden. Hierdoor zal het aantal burgers dat de fiets laat staan als gevolg van diefstalproblemen aanzienlijk afnemen. De geanonimiseerde gegevens die de Kissmybike-apparaten verzamelen, geven de stad aanvullende informatie over o.a. belangrijke fietsroutes en parkeerplaatsen. Deze informatie kan de stad helpen bij initiatieven omtrent de optimalisatie van stadsinfrastructuur en verkeersstromen en omtrent de verkeersveiligheid. Naast Antwerpen zijn er ook pilootprojecten in Milaan en Santander.

Intelligente groendaken

Groendaken zijn een belangrijk hulpmiddel voor de aanpassing van het klimaat in steden. Ze beheren regenwater, verminderen overstromingskansen, vergroten de biodiversiteit, verminderen het hitte-eilandeffect in de stad en kunnen zelfs de lucht reinigen. Extreme weersomstandigheden maken het groendaken echter moeilijk: extreme temperaturen en lange periodes van droogte kunnen een verwoestende invloed hebben op de vegetatie. Dit beperkt de verscheidenheid aan planten dat kan overleven en leidt tot hoge onderhoudskosten.

RainBrain pakt dit probleem aan door de beschikbaarheid van water in en rond groendaken te optimaliseren. Het systeem bewaakt voortdurend de gezondheid van de vegetatie, waterbehoeften en beschikbaar water. Hiervoor combineert RainBrain sensoren, actuatoren en IoT met voorspellende modellen en open data. RainBrain detecteert bijvoorbeeld wanneer planten te weinig water hebben en kan het groendak automatisch water geven. Aan de andere kant, als er zware regenval wordt voorspeld die zou kunnen leiden tot overstromingen in de stad, leegt RainBrain proactief waterbuffers om meer opslagcapaciteit te creëren.

Via SynchroniCity wordt RainBrain ontwikkeld en uitgerold in Antwerpen en Eindhoven. RainBrain is verbonden met de open dataplatforms van de steden. Het systeem wordt geïnstalleerd op een tiental locaties die via een nieuwe mobiele app worden gemonitord.

Optimaliseren van straatverlichting 

In dit testproject worden de verlichtingsniveaus voortdurend bijgewerkt op basis van real time data. Dit zorgt voor veiligheid en voor besparingen in periodes van lage circulatie.

Dit project maakt gebruik van realtime verkeersgegevens om diensten met toegevoegde waarde te leveren op het gebied van adaptieve verlichting, milieumonitoring, verkeersoptimalisatie en openbare veiligheid. Het is gemakkelijk om de oplossing na te maken en te schalen, afhankelijk van de behoeften van de stad. Bedoeling is de reeds bestaande straatverlichtingsinfrastructuur te gebruiken als een platform voor het hosten van een verscheidenheid aan extra applicaties. Tegelijkertijd worden ook andere data, beschikbaar in het SynchroniCity-framework, gebruikt om de straatverlichting te optimaliseren. Naast Antwerpen is er ook een proefproject in Porto.

Schone lucht in schoolbuurten

Leapcraft werkt rond luchtkwaliteitsproblemen, waarbij ze cloud-software en sensornetwerken inzetten. In dit proefproject geven ze schoolkinderen, leerkrachten en ouders live gegevens op een buurtdashboard om het bewustzijn te vergroten.

Dit dashboard is een openbaar scherm met live gegevens over lokale luchtkwaliteit en geluid. Naast het vergroten van het bewustzijn, is het ook een scorebord over activiteiten in de klasruimte en spelletjes die zijn ontworpen om luchtkwaliteit en geluidsproblemen te minimaliseren. Het project zorgt voor een activiteitenpakket voor leerkrachten (inclusief lesmateriaal en smartphone-app) om milieugegevens op te nemen tijdens hun klaslokaalactiviteiten. Bedoeling is de informatie te delen in het netwerk rond de school.

Voor de stadsadministratie is er een cloud-softwaretool om de gelokaliseerde impact te analyseren. Naast Antwerpen zijn ook Helsinki en Eindhoven teststeden.

Chatbots voor datagedreven stadsdiensten

Het BlueAlpaca-project heeft tot doel de technische reproduceerbaarheid en schaalbaarheid te testen van toegankelijke stadsdiensten die gebruik maken van data verzameld via IoT.  Het gaat om een experiment met diensten waarbij de noden van burgers centraal staan. Burgers kunnen profiteren van toegang tot actuele informatie, 24/7 beschikbaarheid van meerdere kanalen, snellere, boeiende interactie en hoeven geen app te installeren.

De implementatie van het pilootproject omvat de ontwikkeling van negen chatbot-applicaties in vier verschillende steden (Milaan, Helsinki, Antwerpen, Santander). De applicaties zullen live werken, toegankelijk voor de burger en verbonden zijn met echte IoT-datastromen. Bedoeling is om in de vier steden samen ten minste 2.000 burgers te betrekken bij het pilootproject.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook