StartupVillage biedt onderdak aan 6 innovatieve groeibedrijven

  
Stad Antwerpen opent StartupVillage officieel. 6 beloftevolle Antwerpse startups en 1 accelerator nemen voor maximum 3 jaar hun intrek in de volledig gerenoveerde voorbouw van de site in de Lange Gasthuisstraat. Om een plaats te bemachtigen in StartupVillage, hebben Playpass, Datylon, EyeSee, Senso2Me, POM en SurveyAnyPlace en de accelerator Netwerk Ondernemen een rigoureuze selectieprocedure doorstaan. De achterbouw van StartupVillage, waar onderzoekscentrum imec, incubator The CoFoundry, startup CityCubes en business- en evenementenlounge De Serre onderdak vinden, opende reeds vorig jaar. StartupVillage is hiermee nu volledig ingevuld.
 
In Antwerpen krijgen startups – jonge beloftevolle bedrijven die innovatieve apps en digitale technologieën ontwikkelen – alle kansen om te groeien en internationaliseren. De stad herbergt een hecht ecosysteem van incubators, kennisinstellingen, mentoren, investeerders en intussen meer dan 300 startups. Met StartupVillage, een historisch gebouw dat werd omgebouwd tot een hotspot voor innovatieve ondernemers, biedt de stad nu ook zelf tijdelijke en betaalbare kantoorruimte aan digitale groeibedrijven, midden in het stadscentrum.
 
“Digitale ondernemers zijn de motor van de innovatieve kenniseconomie waarop Antwerpen als Smart City volop aan het inzetten is. Met netwerktechnologie en glasvezelkabels kom je er niet. Je hebt ook creatieve ondernemers met lef en nieuwe ideeën nodig die voortdurend nieuwe kansen zien en durven te benutten. Voor hen is StartupVillage een thuishaven om te groeien en te internationaliseren. Antwerpen wil daarmee een magneet zijn voor digitale en technologische innovatie”, zegt burgemeester Bart De Wever.

Betaalbare kantoorruimte

StartupVillage kon al vanaf de aankondiging in 2015 op massale interesse rekenen. De concurrentie voor een plek in StartupVillage was dan ook niet mals voor de geïnteresseerde bedrijven. StartupVillage vult immers een cruciaal vacuüm, namelijk de nood aan betaalbare kantoorruimte midden in het stadscentrum. Na een succesvol incubatie- of acceleratietraject bij een van de Antwerpse partners, moeten de startups immers de kantoormarkt op.
 
Schepen voor economie, Caroline Bastiaens: “Succesvolle startups groeien pijlsnel en hebben naast begeleiding vooral ruimte nodig om aan teamuitbreiding te kunnen doen. Tegelijkertijd zitten ze steeds op het scherp van de snee en moet geld vooral naar onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing kunnen gaan. StartupVillage is voor hen de ideale oplossing: kantoorruimte is er erg betaalbaar, en het gebouw bevindt zich op wandelafstand van alle partners in het ecosysteem. We geven mee een zetje aan de schitterende dynamiek van heel wat privaat initiatief dat intussen meer dan 350 startups heeft opgeleverd.”

Pitchen voor een comité van topondernemers

Om een plek te bemachtigen, moesten de kandidaten een sterk dossier voorleggen en verdedigen voor een comité van topondernemers. Volgens Jürgen Ingels, bezieler van het Fintech ecosysteem B-Hive en voorzitter van het comité, is kwalitatieve ondersteuning van beloftevolle jonge bedrijven onontbeerlijk in een stad zoals Antwerpen, die stevig inzet op ondernemerschap en digitale innovatie.
 
“Digitale groeibedrijven hebben niet enkel technologie, een goed product, beschikbaar geld en talent nodig. Ondernemers zijn meer succesvol als ze erin slagen om tijd te reduceren. Begeleiding door topmentors, die hun jarenlange expertise als specialist aanbieden in samengebalde adviezen, is voor een scale-up bijvoorbeeld van onschatbare waarde. Ook de juiste technologie gebruiken of sneller bij de juiste beslissingsnemer geraken, kan tijd reduceren. Ze krijgen hun businessplan immers sneller in de juiste richting, kunnen rekenen op solide financieringsadvies en raken makkelijker geconnecteerd met de juiste klanten en partners. Zo kunnen ze zich focussen op wat echt telt, hun product“, vertelt de investeerder. “De uitbouw van een servicestructuur die groeibedrijven helpt om tijd te reduceren vormt de basis van een echt scale-up ecosysteem. StartupVillage in Antwerpen is een eerste stap om bedrijven te helpen om tijd te reduceren.”
 
6 bedrijven kwamen als geselecteerden uit de bus en nemen voor maximaal 3 jaar hun intrek in het gebouw. Nadien moeten ook zij op zoek naar een nieuwe ruimte op de kantoormarkt en nemen andere digitale groeibedrijven hun plaats in. Op die manier faciliteert de stad Antwerpen betaalbare ruimte om vanuit de Scheldestad te groeien en internationaliseren.

De 6 groeibedrijven en accelerator

  • Playpass ontwikkelt technologie voor cashloze betalingen en automatische toegangscontrole op massa-evenementen zoals muziekfestivals.
  • Senso2Me maakt langer thuiswonen mogelijk door sensortechnologie gekoppeld aan noodalarmen te verwerken in de woning van zorgbehoevenden.
  • POM is een app waarmee digitale en papieren facturen eenvoudig en veilig kunnen worden betaald via een smartphone.
  • SurveyAnyplace is een online-softwareplatform waarmee gebruikers op eenvoudige manier enquêtes en quizzen kunnen maken.
  • Datylon maakt data van andere bedrijven verstaanbaar en transparant, door ze te vertalen in aantrekkelijke visualisaties.
  • EyeSee meet de impact van advertenties en marketing via tracking van oogbewegingen en gelaatsuitdrukkingen, gekoppeld aan enquêtes.
  • Netwerk Ondernemen vzw is een netwerk van bedrijfsleiders die belangeloos een langdurige, kwaliteitsvolle begeleiding geven aan starters die bedrijven oprichten of overnemen.?

Het gebouw

StartupVillage heeft een totale oppervlakte van 3300 m², gesplitst in een voorbouw voor de 6 startups en de accelerator, en een achterbouw voor onderzoek en incubatie. Voor de inrichting werden creatieve ondernemers en sociale-economiebedrijven mee betrokken.
 
Marc Van Peel, schepen voor werk: “Het ontwerperscollectief ONBETAALBAAR en vzw De Kringwinkel Antwerpen namen de inrichting van de vergaderzalen, de lounges en de gemeenschappelijke ruimtes op zich. ONBETAALBAAR ontwierp de meubelen op basis van gebruikt materiaal, waarna ze voor de uitvoering verschillende sociale werkplaatsen inschakelden zoals Levanto en Kunnig. Dit geeft aan dat sociale-economiebedrijven, die werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, meer en meer relevante businesspartners worden die kwalitatief hoogstaand werk opleveren.”
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook