Herinrichting districtshuis Borgerhout van start

  
Deze week is de herinrichting van het districtshuis van Borgerhout van start gegaan. Op de onderste verdieping van het historische gebouw zullen nieuwe districtsloketten komen. Zo neemt het oude gemeentehuis van Borgerhout opnieuw zijn originele functie in. 

Het architectenbureau KARUUR Architecten kreeg de opdracht het districtshuis te renoveren en de districtswerking en loketten er in onder te brengen. Na onderzoek bleek dat de onderste verdieping, of plint, daar de beste locatie voor is. Op deze verdieping wordt een open, transparante ruimte gecreëerd waar bezoekers een goed overzicht zullen hebben op de loketten (die zich nu nog op het Moorkensplein 19 bevinden).

Historische verdiepingen blijven behouden

Het districtshuis is het eerste gebouw in Borgerhout dat de titel ‘beschermd monument’ kreeg in 1974. Het is een prachtig voorbeeld van neo-Vlaamse renaissance. Aan het goed bewaarde, historische deel van het gebouw verandert heel weinig. Tussen de plint en het Schoon Verdiep komt wel een nieuwe monumentale trap, gelijkaardig aan de trap die het Schoon Verdiep verbindt met de tweede verdieping, het Ceremonieel Verdiep.

“De districtswerking, zoals onder andere de cultuurantenne en de jeugddienst, zal haar plaats innemen op het Schoon Verdiep. De districtsschepenen en -voorzitter krijgen een plek op het Ceremonieel Verdiep”, zegt Koen Kennis, schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie. “De districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening aan de Antwerpenaar. De laatste jaren zorgden we daarom in verschillende districtshuizen al voor kleine of wat grotere renovaties, en er staan nog heel wat verbeteringswerken in alle districten op de planning. We willen de districtsbesturen zoveel mogelijk ondersteunen met het oog op een maximale realisatie van hun doelstellingen.”

Fotoreeks Het Gezicht van Borgerhout

Tijdens de werken zal op het Moorkensplein de fotoreeks Het Gezicht van Borgerhout tentoongesteld worden. De foto’s, gemaakt door fotograaf François De Heel in opdracht van het district, werden gedrukt op grote werfdoeken die de werfzone een jaar lang zullen aankleden.

De portretten en bijhorende citaten (te vinden op www.antwerpen.be/hetgezichtvanborgerhout) geven op een persoonlijke en intrigerende manier de diversiteit van het district weer.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook