Balans van drie jaar brede school in Antwerpen

   Op donderdag 30 april 2009 sloot het Stimuleringsfonds brede school drie jaar projectwerking feestelijk af. De tien projectscholen toonden aan andere scholen en aan de partners wat het betekent om een brede school te zijn. Elke brede school is anders, maar allemaal geven ze hun leerlingen meer leerkansen door samen te werken met hun omgeving en andere sectoren. De stad Antwerpen blijft investeren in brede scholen. Er wordt steeds meer gevraagd van het onderwijs op het vlak van gezondheid, sportbeleving, cultuurbetrokkenheid of opvoeding van kinderen. Deze domeinen zijn moeilijk te integreren in het schoolconcept van de 20ste eeuw, waar scholen als eilanden werden ingeplant in de buurt. Anno 2009 is samenwerking tussen verschillende sectoren en onderwijs noodzakelijk. Daarom krijgt het concept brede school de laatste jaren veel aandacht. Brede scholen werken samen met jeugdverenigingen, cultuurcentra, sportverenigingen,… én met andere scholen uit de omgeving. Ze betekenen ook een meerwaarde voor hun omgeving omdat ze het sociaal netwerk in de buurt verstevigen. Om de slaagkansen van brede scholen te verhogen, zijn er flankerende maatregelen nodig. Zo zou de schoolinfrastructuur aangepast moeten worden zodat deze efficiënter ter beschikking gesteld kan worden aan andere organisaties, bv. door delen van het gebouw afzonderlijk te kunnen afsluiten. Scholen kunnen ook meer steun gebruiken om contacten te leggen met andere sectoren. Hier kan de stad de rol van bruggenbouwer opnemen. Dit doet ze al voor de culturele sector: de intendant onderwijs-cultuur brengt beide werelden dichter bij elkaar. Duurzame projecten Tien Antwerpse bredeschoolprojecten kregen gedurende drie jaar middelen en ondersteuning van de stad om zich als brede school te ontwikkelen. Hiervoor werd het Stimuleringsfonds brede school opgericht. De stad koos voor een langdurige projectfinanciering van drie jaar zodat er duurzame contacten konden opgebouwd worden met partners uit diverse sectoren. Elk project kreeg jaarlijks 15 000 euro van de stad. Vandaag werd drie jaar projectwerking feestelijk afgesloten. De tien projectscholen deelden hun expertise en ervaringen met andere schoolteams en partners. Basisonderwijs In het project De Kleine Comenius werken tien scholen uit Antwerpen-Noord en de stationswijk intensief samen. Zorgleerkrachten krijgen extra ondersteuning en nemen bepaalde taken over van de directie zodat de directie meer tijd kan investeren in het schoolbeleid. Die investering komt uiteraard ten goede van de leerlingen. In De Piramide volgen ouders Nederlandse les op school. De lessen sluiten nauw aan bij het schoolleven van hun kinderen. Samen met de voorlezers van de Boekenkaravaan en de bibliotheek werkt de school ook aan de taalvaardigheid en het leesplezier van alle kinderen. Klavertjevier-De Klimop, De Zonnebloem en Mikado-Somerkriebels werken samen met bejaardentehuizen in de buurt. Zowel de kinderen als de senioren varen er wel bij. De bejaarden genieten van de poppenkastvoorstellingen waarin de kinderen hun creativiteit en taalvaardigheid ontwikkelen. Op hun beurt steken de kinderen heel wat op van de oma’s en opa’s die met plezier vertellen over het leven in de wijk zoals het vroeger was. Secundair onderwijs Ook de jongeren van CDO Noord komen graag in het bejaardentehuis: ze leren senioren hoe ze een gsm moeten gebruiken. Dergelijke initiatieven geven de jongeren het zelfvertrouwen dat noodzakelijk is om een succesvol leertraject af te leggen. De samenwerking met bedrijven en andere organisaties biedt ook mogelijkheden om leerlingen levensechte leerervaringen te bieden die hen helpen wanneer ze na hun opleiding werk zoeken. Zo ontwerpen leerlingen van de afdeling mode in SISO Marco Polo kleren voor kinderen met een handicap. In KA Hoboken maken de leerlingen radioreportages in samenwerking met Radio Centraal. Ze werken ook samen met de VDAB en enkele andere scholen aan een virtuele kantooromgeving. KA Roosevelt focust dan weer op de emancipatie van de jongeren en werkt samen met enkele havenbedrijven. De jongeren van het Keerpunt tot slot bouwen decors in Vlaamse theaters: een boeiende uitdaging met deadlines. Stad blijft investeren in brede scholen via nieuw fonds De afsluiting van het Stimuleringsfonds brede school is zeker geen eindpunt. De stad Antwerpen wil blijven investeren in brede scholen. Het Stimuleringsfonds brede school wordt samen met enkele andere fondsen voor Antwerpse scholen geïntegreerd in Baobab-schoolprojecten. Projectscholen krijgen niet alleen financiële steun, maar worden ook intensief begeleid. Zo kunnen projecten beter ingebed worden in de schoolwerking zodat ze een duurzaam effect hebben op het beleid van de school. De uitbouw van netwerken blijft een belangrijk aandachtspunt. Scholen en hun partners kunnen aan de slag met ‘Brede school, een speelse verkenning’, een speelse methodiek om kennis te maken met de bredeschoolgedachte. Antwerpse scholen kunnen het spel aanvragen via www.antwerpen.be/onderwijs


Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook