Stad investeert in ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren via projecten ‘brede leeromgeving’

  
De grootstedelijke context van Antwerpen brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor kinderen en jongeren. De stad Antwerpen wil hen ondersteunen door hun ontwikkelingskansen te vergroten, hun ervaringswereld uit te breiden en hen te laten opgroeien tot competente, actieve burgers. De ‘brede leeromgevingen’ zijn daarvoor een instrument. Via een subsidie ondersteunt de stad dergelijke duurzame en structurele samenwerkingen tussen organisaties uit meerdere sectoren zoals onderwijs, jeugd, cultuur en sport. 

Er zijn in de stad heel wat organisaties die een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De stad wil hen verenigen in zogenaamde ‘brede leeromgevingen’. Dit zijn buurtgerichte samenwerkingsverbanden waarin scholen samenwerken met partners zoals andere scholen, jeugdwerkorganisaties, sportverenigingen, bibliotheken, culturele centra, socio-culturele verenigingen, buurt- en welzijnsorganisaties … . Om dit te stimuleren voorziet de stad jaarlijks projectsubsidies die meerdere projecten ondersteunen.

“Met de brede leeromgeving legt de stad nu de nadruk op inhoudelijke samenwerking tussen meerdere scholen en een brede waaier aan lokale partners”, zegt Claude Marinower, schepen voor onderwijs. “De brede leeromgeving draagt bovendien bij aan het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom door het verhogen van het welbevinden en de leermotivatie van kinderen en jongeren.” 

“Door de toegang tot een gevarieerd vrijetijdsaanbod te verhogen zet dit stadsbestuur maximaal in op het creëren van ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren”, stelt schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud.

Schepen voor sport, Ludo Van Campenhout, vult aan: “Sport is een ideaal instrument voor maatschappelijke integratie. Met Sporting A bouwen we samen met onze sportverenigingen mee aan een brede leeromgeving, zodat we vanuit de interessewereld van jongeren betere ontwikkelingskansen bieden.”

Het college besliste om zeven projecten, die toewerken naar een brede leeromgeving, financieel te ondersteunen. Deze projecten werden gunstig beoordeeld:

 • Brede leeromgeving Linkeroever (bouwt voort op project 2015)
  Toegekend budget 2016: 15 000 euro
  Brede leeromgeving Linkeroever is een breed partnerschap tussen maatschappelijke jeugdpartners en diverse onderwijsinstellingen op Linkeroever, die met een gericht aanbod de positie van de kinderen en jongeren die gehuisvest zijn in een sociale woning op Linkeroever willen versterken. Het project biedt 6- tot 15-jarigen naschoolse huistaakondersteuning aan, en heeft een aanbod aan leesondersteuning voor  kinderen met een leesachterstand uit het eerste en het tweede leerjaar basisonderwijs. Tot slot omvat het project vormingen voor de moeders van de kinderen die instappen. Die gaan over  gezonde voeding en over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen tijdens hun schooltraject.

 • De Zotterikskes – Sint-Andries (verlenging project 2015)
  Toegekend budget 2016: 5000 euro
  De Zotterikskes is een project dat kinderen van zes tot twaalf jaar stimuleert om hun talenten te ontwikkelen en hun woensdagnamiddag zinvol en plezant in te vullen. Ze kunnen kiezen uit een reeks workshops. De organisaties die de workshops aanbieden komen uit de buurt en zijn actief in de sport-, cultuur- of jeugdsector. Elke workshopreeks wordt afgesloten met een toonmoment.

 • Op de rails – Spoor Oost (nieuw project)
  Toegekend budget 2016: 15 000 euro
  Kopspel, Centrum Leren&Werken TNA en Samenlevingsopbouw slaan de handen in elkaar om leerlingen en buurtjongeren op de site Spoor Oost alle kansen te bieden om er hun eigen plek te creëren. Het project geeft de jongeren een centrale plaats in de verdere uitbouw van de site. Zij zullen betrokken worden bij het concept, het ontwerp, maar ook bij de uitvoering en exploitatie van hun voorzieningen. Spoor Oost kan op die manier een experimenteerplek worden waar de principes van leren en werken in de praktijk worden uitgetest.

 • Vroeg bewegen is beter leren! - Merksem (nieuw project)
  Toegekend budget 2016: 15 000 euro
  Basisschool De Luchtballon, Kind en preventie vzw, OCMW en CO Merksemdok zetten samen het project ‘Vroeg bewegen is beter leren!’ op om de kansarme kinderen van Oud-Merksem gelijke onderwijskansen te bieden bij hun instroom in het kleuteronderwijs. De focus ligt op het versterken van de basismotorische vaardigheden van baby's en peuters om hen zo een boost te geven in hun (neuro)motorische ontwikkeling. De partners hebben een laagdrempelig, buurtgericht, preventief en gratis aanbod met onder andere een wekelijks bewegingslesje, een ‘bodymap’ (ontwikkelingsverslag) per kind met speeltips voor de ouders, een spelotheek, enzoverder. 

 • Brede leeromgeving Hoboken (nieuw project)
  Toegekend budget 2016: 14 150 euro
  Brede Leeromgeving Hoboken is een partnerschap tussen jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof, Sint-Agnes Instituut, Atheneum Hoboken en Formaat vzw. Zij zullen in nauwe samenwerking een aantal acties opzetten ter versterking van de kinderen en de jongeren in Hoboken. Zoals een middagopening van het Gravenhof met gezonde snacks, huistaakondersteuning en vakspecifieke studiebegeleiding, kennismakingsdagen Gravenhof en Schietgang, een jaarlijkse Talentbeurs@Gravenhof om schoolverlaters te informeren over opleidingen en werk, en een sport- en cultuuraanbod op vraag van de doelgroep (bijvoorbeeld damesvoetbal en 3D-printing).

 • Sport en cultuur: hand in hand op het Kiel (nieuw project)
  Toegekend budget: 11 450 euro
  Verschillende (jeugd)partners op het Kiel slaan de handen in elkaar om kinderen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden, waarbij sport en cultuur samengaan. In een eerste luik organiseren Nova, Buurtsport en Beerschot Atletiek sport- en cultuurkampen in de schoolvakanties. Daarnaast zorgt Beerschot Atletiek voor studiemomenten op woensdagnamiddag, voorafgaand aan de atletiektraining. Tot slot willen de partners kinderen en jongeren uit de wijk leren kennismaken met educatieve spelletjes via de 'Spelbus' van Kindervreugd, waarbij basisschool De Tandem en Beerschot Atletiek extra begeleiding voorzien om de spelletjes te leren kennen.

 • Start free time (nieuw project)
  Toegekend budget: 11 660 euro
  JES, OKAN-scholen Koninklijk Atheneum-Taalthuis en St-Lodewijk en de stedelijke vrijetijdsbegeleiders zetten samen in op duurzame vrijetijdsbesteding voor en door anderstalige minderjarige nieuwkomers. Het project omvat vormingen op school, driedaagses voor nieuwkomers, vrijetijdstours en toeleiding naar een animatorcursus. De jongeren die als eerste deelnemen aan het project worden gestimuleerd om het volgende traject mee te begeleiden als ervaringsdeskundige/animator in het jeugdwerk.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook