werken

Bovengrondse werken Operaplein gaan laatste fase in

De laatste fase van de bovengrondse aanleg van het Operaplein is ingezet. In de loop van de zomer kan het nieuwe plein al grotendeels in gebruik genomen worden. Ook ondergronds schiet de werf goed op.meer over:

Werken Droogdokkenpark van start

Op het Eilandje komt de komende jaren het Droogdokkenpark tot ontwikkeling: een unieke groene uitwaaiplek op het Droogdokkeneiland. De stad en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zijn samen gestart met de bouw van een zeshoekig uitkijkpunt aan de Schelde – de Belvédère. Aan de Kattendijksluis zullen 4 kaaimuren aangelegd én verhoogd worden door W&Z.
Werken nieuwe gasleiding Kronenburgstraat

Van 4 oktober tot 14 december 2010 vervangt Eandis een persleiding van gas in de Antwerpse Kronenburgstraat. De werken verlopen in vier fases.

Tijdens de werken is er een omleiding voor het verkeer. De wegomlegging is hetzelfde in beide richtingen: Kasteelpleinstraat - Verbondstraat - Tolstraat - Marnixplaats - Geuzenstraat.

Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Meer informatie daarover is te vinden op www.delijn.be

In de stukken waar geen werken plaatsvinden, is plaatselijk verkeer mogelijk. 


meer over:

Nieuwe regels voor jobstudenten

Federaal minister van Werk Joëlle Milquet heeft een wetsontwerp klaar met nieuwe regels rond studentenarbeid. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk van kracht in januari 2011. Lijst Dedecker heeft zijn bedenkingen bij de voorstellen van de minister.
Infopunt wil drempelvrees rond diversiteit op de werkvloer doorbreken

Vanaf vandaag kunnen bedrijven www.infopuntdiversiteit.be raadplegen met vragen rond de omgang met andere religies en culturen op de werkvloer. Het Antwerpse minderhedencentrum de8 wil met de nieuwe website de drempelvrees rond diversiteit op de werkvloer voor eens en altijd doorbreken.

Infopunt Diversiteit op de werkvloerWaardig werk werkt!

Iedereen heeft recht op waardig werk en een waardig loon. Helaas is de realiteit anders, want wereldwijd moeten miljoenen werknemers daarvoor vechten. Onder de naam ‘Waardig werk werkt’ organiseren de stad Antwerpen en 11.11.11 gratis workshops voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs.
Bruggen Albertkanaal worden opgenomen in stedelijk weefsel

Het stadsbestuur werkt met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) samen om het project ‘Bruggen Albertkanaal’ te laten aansluiten op de bebouwde ruimte en het wegennetwerk in de stad. Hiervoor werd een studie uitgevoerd naar de ruimtelijke visie op de betrokken bruggen.Werkzoekende jongeren overgedragen aan VDAB

Werkloze jongeren in Antwerpen zullen de komende maanden heel wat zien veranderen. Eind september sluit de Jongerenwerkwinkel Antwerk! de deuren, en ook Off TV zal geen opleidingen tot videoreporter meer kunnen aanbieden. Eerder werd al bekend dat ook het begeleidingsproject Bouwpool stopt.

Andere uitbesteding

Jongeren van de Jongerenwerkwinkel bereiden afscheidsfeest voor © 2008 - StampMedia - Sumeyye AtaStad en district investeren in opwaardering Driekoningenstraat - Statiestraat

De winkelas Driekoningenstraat - Statiestraat krijgt de nodige middelen om terug het florerende winkelhart van Berchem te worden. De winkelstraat zal volledig heraangelegd worden. Vrijdag wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan het college. Het districtscollege gaf eerder al positief advies. De heraanleg zal gefinancierd worden met middelen van de stad, het district Berchem en Europa. De werken starten in april 2009 en duren ongeveer twee jaar.

Florerende winkelstraat


Werkzaamheden Den Bell mogen hervat worden

Vorige week werd beslist de werken aan Den Bell tijdelijk stil te leggen omwille van stof- en geluidsoverlast. De aannemer nam gepaste maatregelen. De werkzaamheden mogen opnieuw hervat worden.

De milieuambtenaar stelde vorige week vast dat de geluidssterkte die gemeten werd aan de gevels aan de overkant pieken vertoonde tot 106 decibel. Naast geluidsoverlast kwamen er ook ernstige klachten van omwonenden over stof. Deze overlast was te wijten aan het zandstralen tijdens de werken.

Na een eerste evaluatie werden 2 belangrijke aanpassingen gedaan:


Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook