Wouter Haecklaan in Deurne krijgt nieuw wandel- en fietspad

  
Vandaag is de Wouter Haecklaan een brede buurtstraat binnen een zone 30, zonder fietspad. Door de inrichting van de straat wordt er echter te snel gereden in de straat. Dit is gevaarlijk voor alle gebruikers. Naast de aanleg van een nieuw fietspad en het vernieuwen van het wandelpad worden er ook een aantal verkeersremmende maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen.

De Wouter Haecklaan is onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Deze loopt vanop het Ringfietspad, via de Collegelaan naar de Wouter Haecklaan en zo verder door langs de E313 naar de fietstunnels onder het rond punt van Wommelgem.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Fietsostrades maken onze stad vlot en veilig bereikbaar. Dit nieuwe fietspad is onderdeel van de nieuwe fietsostrade naar Wommelgem. Met de geplande fietsbruggen over de Sterckshoflei en de Ruggeveldlaan maken we deze fietsostrade in de nabije toekomst volledig conflictvrij!”

Nieuw wandelpad en fietspad

Om het fietscomfort te verhogen, komt er in de Wouter Haecklaan tussen de bomen een dubbelrichtingfietspad van 4 meter breed. Het nieuwe fietspad, in rode asfalt, takt aan op de zijstraten en krijgt een voorlopige oversteekplaats naar de Vaartweg toe. 

De Vlaamse Overheid plant tegen 2020 een nieuwe fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg. Zo kunnen fietsers veilig de Sterckshoflei kruisen.

Ook het wandelpad wordt heraangelegd, het komt tussen het nieuwe fietspad en de rijweg te liggen. Langs het pad komt nieuwe verlichting en zitbanken.

Verkeersveiligheid in de straat

Samen met de aanleg van het fietspad en het wandelpad nemen de stad en het district Deurne enkele maatregelen om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen.  De parkeerstrook aan de kant van het wandelpad schuift iets op zodat de rijbaan smaller wordt en de wagens verplicht worden om trager te rijden. Parkeren aan beide kanten van de straat blijft ook na de herinrichting mogelijk.

Aan alle zijstraten wordt een verkeersplateau voorzien zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken en het autoverkeer moet vertragen. Aan deze oversteken worden nieuwe bomen voorzien.

Het moeilijke oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger en comfortabeler. De huidige vijf rijstroken worden ter hoogte van dit oversteekpunt herleid tot twee maal één rijstrook per rijrichting en maken plaats voor een middeneiland.

Tjerk Sekeris, voorzitter districtscollege Deurne: “Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het districtscollege van Deurne. Deze werken kaderen in een breder plan om de verkeersveiligheid in de buurt tussen de Ergo-de Waellaan en de Wouter Haecklaan te verhogen. Naar aanleiding van de geplande onderhoudswerken aan de voetpaden in deze buurt, hebben we beslist om gelijktijdig de verkeersveiligheid te verhogen. Dit doen we door tal van maatregelen: de inrichting van een zone 30, de aanleg van verhoogde kruispunten en uitstulpingen ter hoogte van de straathoeken, de plaatsing van nieuwe verlichting, de vernieuwing van de voetpaden, de aanplanting van nieuwe bomen, …”

Uitvoering van de werken

Vandaag werd het definitieve ontwerp goedgekeurd. De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer. Vermoedelijk starten de werken in de tweede helft van 2018.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook