Voorstelling nieuwe bestuursploeg stad Antwerpen

  
Er is een akkoord bereikt rond de samenstelling van de nieuwe bestuursploeg van de stad Antwerpen voor de periode 2019 – 2024. Het college telt 10 leden.

Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van het college en de bevoegdheden van de collegeleden:
  • burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
  • eerste schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie
  • tweede schepen Jinnih Beels (sp.a), bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering
  • derde schepen Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • vierde schepen Claude Marinower (Open Vld), bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
  • vijfde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
  • zesde schepen Tom Meeuws (sp.a), bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten
  • zevende schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
  • achtste schepen Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
  • toegevoegd schepen (sp.a, wordt later bekend gemaakt), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten.
Burgemeester en schepenen antwerpen voor periode 2019-2024Geef jouw mening

 

Foto's van Voorstelling nieuwe bestuursploeg stad Antwerpen

Deals

Volg ons op Facebook