geluidsoverlast

Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht

Antwerpen leeft. De stad gonst dan ook van de bedrijvigheid. Maar in de stad zijn er ook talrijke plekken te vinden waar mensen tot rust kunnen komen. Antwerpen presenteert deze, soms verborgen, pareltjes op een stadsplan en nodigt de Antwerpenaars uit om zelf gekende stille stukjes te delen met de stadsgemeenschap.meer over:

Geluidsactieplan op maat van de stad Antwerpen

Het college keurde vandaag de definitieve versie goed van het stedelijk geluidsactieplan. Daarin staan acties op maat van de stad om enerzijds geluidsknelpunten aan te pakken en nieuwe geluidshinder te voorkomen en om anderzijds plekken met een goed stedelijk geluidsklimaat te behouden. Dit is het eerste stedelijk geluidsactieplan in Vlaanderen.meer over:

Stad pakt geluidshinder aan met stedelijk geluidsactieplan

Het college keurde vandaag de ontwerpversie van het stedelijk geluidsactieplan goed. Dit actieplan bundelt stedelijke maatregelen die de geluidshinder in de stad moeten aanpakken. De maatregelen zijn opgedeeld binnen vier pijlers: het in beeld brengen van de huidige situatie, het streven naar stillere bronnen, het verbeteren en beschermen van het geluidsklimaat in bestaande situaties en het waarborgen van een goed geluidsklimaat in nieuwe situaties. meer over:

Energiedak voor het Sportpaleis

In samenwerking met de provincie Antwerpen vat de nv Antwerps Sportpaleis een investeringsproject aan voor het grondige onderhoud van het Sportpaleis.
Bar Mondial sluit na klachten over geluidsoverlast

Het Antwerpse muziekcafé Bar Mondial sluit op 1 mei noodgedwongen de deuren. Aanhoudende klachten over geluidsoverlast en de daarbij horende boetes werden het café fataal. Uitbaters Klaas en Veerle roepen op om op maandag 26 april te protesteren tegen de overdaad aan klachten.
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook