Extra tweerichtingsverkeer voor fietsers

   De stad wil dat inwoners en bezoekers de mogelijkheid hebben om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Daar horen ook snelle verbindingen voor fietsers bij. In verschillende straten keurde de stad daarom opnieuw een beperkt eenrichtingsverkeer goed. Fietsers mogen zich in beide richtingen door die straten verplaatsen, dat stimuleert het fietsverkeer en biedt de kortste weg aan zonder onnodige omwegen.

In de Sint-Amandusstraat, de Walenstraaten en de Maaldersstraat was het tot op heden nog niet toegelaten om in beide richtingen te fietsen. Omdat tweerichtingsverkeer voor fietsers in de praktijk wel mogelijk blijkt, gaat de stad nu over tot het plaatsen van verkeersborden die dat ook reglementair maken. De stad bekijkt systematisch in welke straten dat nog kan.

In de Victor Driessensstraat plaatste de stad al een proefopstelling waarbij er eenrichtingsverkeer voor auto’s kwam in de richting van de Lange Elzenstraat. Die proefopstelling wordt nu definitief goedgekeurd, zodat fietsers zich in deze straat ook in twee richtingen kunnen verplaatsen.

Ook in de De Beuckerstraat, de De Braeckeleerstraat en de Politeshofstraat bevestigt de stad de proefopstelling. Daardoor geldt in deze straten nu eenrichtingsverkeer in de richting van de Balansstraat, uitgezonderd voor fietsers die zich in beide richtingen door de straten mogen verplaatsen.

Bij beperkt eenrichtingsverkeer gelden enkele algemene aanbevelingen voor bestuurders, voetgangers en fietsers. Wie zich aan deze aanbevelingen houdt, draagt bij tot een verkeersveilige straat en een verkeersveilige stad voor iedereen:
  • Automobilist: houden er bij het inrijden van een eenrichtingsstraat rekening mee dat er een fietser zou kunnen uitkomen. Op een kruispunt houden ze rekening met de signalisatie en de voorrangsregels.
  • Fietsers respecteren de signalisatie en rijden alleen tegen de rijrichting in waar dat toegestaan is. Ze letten op voor geparkeerde wagens en zijn voorzichtig op elk kruispunt.
  • Voetganger die willen oversteken, kijken dan in ieder geval naar links én rechts.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook