District Berchem krijgt een nieuwe zone 30

  
Het district Berchem krijgt er tegen april 2018 een laatste nieuwe zone 30 bij. De stad Antwerpen wil met het inrichten van zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten. 

De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal 2 nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens 20 nieuwe zones per jaar bij. 

De nieuwe zone 30 Middelheim bestaat uit een gebied dat zich uitstrekt tussen de Elisabethlaan, de Prins Boudewijnlaan, de Koninklijkelaan (middenrijbaan) en de grens met het district Antwerpen en Wilrijk.


“Het district is blij dat nu gans Berchem verdeeld is in ‘zone 30’-gebieden. Alleen de grotere assen blijven een 50- of 70-regime aanhouden voor de goede doorstroming. We kunnen nu door aanpassingen aan de infrastructuur, bijvoorbeeld met verkeersdrempels of smallere wegen, de zone 30 beter afdwingen. De veiligheid en de leefbaarheid van de Berchemenaar staat voorop”, aldus disctrictsschepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid Bruno De Saegher.

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook