Stad deelt autos

  

De stad Antwerpen start met een proefproject voor het delen van haar stedelijke wagenpark met burgers.

In het kader van haar duurzame mobiliteitsbeleid investeert de stad in autodelen. Ze wil zo de parkeerdruk verminderen en de omschakeling naar alternatieve transportmiddelen stimuleren.
 
“Steeds meer mensen ruilen een eigen wagen in voor een deelauto”, aldus schepen voor patrimonium Caroline Bastiaens. “Voor veel stedelingen geldt niet langer het credo ‘mijn auto, mijn vrijheid’, omwille van de files, de parkeerdruk, de problematiek van het fijn stof of de klimaatopwarming. Autodelen is een blijver, en de stad wil die trend een extra stimulans geven.”
 
Proefproject
Gedurende 1 jaar stelt de stad 20 wagens ter beschikking aan een of meerdere autodeelorganisaties. Na die proefperiode wordt elke deelnemer afzonderlijk geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan een overeenkomst tot 3 jaar en een uitbreiding volgen.
 
De standplaatsen van de voertuigen liggen verspreid over de stad en de districten. Bij het administratief centrum Den Bell staan meerdere wagens ter beschikking.
 
Door dit extra aanbod kan de autodeelmarkt in Antwerpen groeien. Bovendien kan het aantrekken van nieuwe autodeelorganisaties helpen om innovaties, ontwikkelingen en een scherpe prijszetting te  bevorderen. “Met dit initiatief maken we niet alleen de stedelijke vloot toegankelijk voor de Antwerpenaar, maar vergroten we bovendien de autodeelmarkt. Autodelen zorgt voor een efficiënter gebruik van voertuigen en bijgevolg een vermindering van de parkeerdruk in de stad”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. 

Oproep

Op 20 februari 2017 lanceert de stad een oproep naar geïnteresseerde autodeelorganisaties. In mei wordt het project toegewezen aan de gekozen kandidaten. In juli start de proefperiode.
 
Voorafgaand aan de lancering organiseert de stad een infosessie op 8 maart om 14 uur in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (aanmelden aan het onthaal).meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook