nieuwe bibbus

  
Vandaag werd de nieuwe bibbus van stad Antwerpen ingehuldigd. De op maat gebouwde, transformeerbare bus vervangt de oudste van de 3 huidige bussen. De bus is een rijdende bibliotheek, een voorleesruimte en een cinemazaaltje in één.

770 klassen per jaar

De eerste Belgische bibbus reed in 1959 uit in Antwerpen (toen ‘bibliobus’). Deze mobiele wijkbibliotheek was meteen een succes bij jong en oud. Sinds 1991 rijdt de bus enkel naar scholen. De bibbus is een educatieve partner voor het basisonderwijs, die alle leerlingen leesplezier wil laten ervaren. Het gaat daarbij om lezen in de ruimste zin van het woord: zowel geprinte als digitale media, zowel tekst als beeld; van boeken tot strips, tijdschriften en websites. 
 
Momenteel rijden er elke schooldag 3 bibbussen naar basisscholen die geen bibliotheek in de buurt hebben. Op die manier kunnen deze scholen gebruikmaken van een kwaliteitsvolle jeugdbibliotheek vlakbij. De stad ondersteunt hiermee meer dan 80 basisscholen. Nagenoeg 770 klassen maken elk jaar gebruik van deze gratis dienstverlening. 

Vernieuwde, doordachte inrichting

"Het vertrouwde ontwerp van de bibbus werd helemaal hertekend. De stad nam een interieurarchitecte en een professionele carrosseriebouwer onder de arm. Samen met het bibbusteam creëerden zij een unieke transformeerbare jeugdbibliotheek", zegt schepen Caroline Bastiaens.
 
Ze gingen uit van vier bouwstenen:
 
  • Een kwaliteitsvolle collectie leesmateriaal, die inspeelt op de diverse leefwereld en de rijkdom van de meertaligheid bij Antwerpse kinderen. Scholen hebben vaak geen budget, personeel en infrastructuur om zelf een actuele schoolbibliotheek uit te bouwen en te onderhouden.
  • Een logische en inspirerende presentatie van de collectie waarbij boekjes, filmpjes, verhalen en beelden alles in context plaatsen. Thema’s die leven in de stad worden extra in de kijker geplaatst. De focus ligt telkens op leesplezier en niet op het lees- en leeftijdsniveau van de kinderen. Dat zorgt ervoor dat kinderen de bibbus ervaren als een aangename snuisterplek, waar ze moeiteloos leesmateriaal ontdekken dat hen boeit en verrijkt.
  • De nieuwe bibbus kan gemakkelijk getransformeerd worden naar een ideale plek voor analoge en digitale (voor)leesactiviteiten en filmvertoningen. Bureaus kunnen verdwijnen in de wand, zitbankjes en stoeltjes passen als een puzzel in de boekenrekken, er is sfeerverlichting en een beamer. Deze aanpasbare bibbus is dus ideaal om in te zetten tijdens zomeractiviteiten op speelpleinen, in zomerscholen en in buitenschoolse kinderopvang.
  • De bibbus wil leerkrachten inspireren en bewustmaken van het belang om het leesplezier bij hun leerlingen te verhogen. Leerkrachten vinden tips & tricks over jeugdliteratuur, leesplezier en leesbevordering in het Leeskrachtrek. Dit rek is genoemd naar de Facebook-groep Leeskracht die is opgezet door de Antwerpse bibliotheken. 
Door het uitlenen via een zelfuitleenbalie te organiseren, krijgt de bibbusmedewerker bovendien meer tijd en bewegingsruimte om kinderen te begeleiden in hun keuze. 
 
Meer info over de bibbussen staat op  www.antwerpen.be/bibvoorscholen.  
Nieuwe bibbus voor Antwerpenmeer over:

Geef jouw mening

 

Foto's van nieuwe bibbus

Deals

Volg ons op Facebook