Bezoek de werf van het archeologisch onderzoek Sint-Jansvliet

  
Sinds 15 maart 2018 voert de dienst archeologie van de stad Antwerpen onderzoek uit op het plein aan de Sint-Jansvliet dat momenteel volledig wordt heraangelegd. Tijdens de graafwerkzaamheden kwamen delen van de historische overwelfde vliet en belangrijke gebouwstructuren aan het licht. Zo werden onder andere kelderresten van de middeleeuwse Sint-Janspoort, resten van 16de-eeuwse huizen en de oostelijke kademuur blootgelegd. Tijdens het paasweekend kan het publiek de werf zelf ontdekken.

 
Van vrijdagavond 30 maart tot dinsdagochtend 3 april kan het publiek via een pad de werf aan de Sint-Jansvliet op. Zo hebben alle geïnteresseerden de gelegenheid om de archeologische resten van dichtbij te bekijken. Er zijn op dat moment geen archeologen aan het werk, dus er wordt geen extra toelichting gegeven.

 
Wat hebben de archeologen reeds ontdekt?

Aan de noordelijke zijde van het plein stootten ze op resten van de 16de-eeuwse huizen aan de vlietmuur.

Aan de oostzijde van het plein ontdekten ze:
   • de kelderresten van de middeleeuwse Sint-Janspoort;
   • een deel van de overwelfde Sint-Jansvliet;
   • resten van de huizen die in de loop van de tijd op die overwelving werden gebouwd.

De goed bewaarde oostelijke kademuur van de voormalige Sint-Jansvliet werd eveneens vrijgelegd. Het volgende is daar nu zichtbaar:
   • de aanzet van de noordelijke gewelfboog en –doorgang, met spui (een uitlaat of sluis voor de verwijdering van overtollig water);
   • een deel van de kademuur met verankering en aanmeerring;
   • de vensterbank van één van de huizen.

 
Heraanleg plein Sint-Jansvliet
In 2018 wordt het plein volledig heraangelegd en de oude riolering aan de noordzijde vernieuwd. Verder wordt er een waterpartij geïntegreerd en ook de rand van de oude vliet zal zichtbaar worden gemaakt. Voor de boomwortels worden extra voorzieningen getroffen.
 

Op www.antwerpen.be vindt u meer info over de werken zoals de timing en het ontwerp. Klik hier voor de rechtstreekse link. De archeologische onderzoeken zullen geen vertraging veroorzaken aan de werken.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook