stadsmariniers

Stadsmariniers starten op het Kiel

Het college nam vandaag de princiepsbeslissing om stadsmariniers in te zetten om Antwerpen veiliger en leefbaarder te maken. De stadsmariniers zullen dit realiseren met een integrale oplossingsgerichte en gebiedsgerichte aanpak, met het oog op sociale cohesie, economische ontwikkeling en openbare orde.meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook