Stadsmariniers starten op het Kiel

  
Het college nam vandaag de princiepsbeslissing om stadsmariniers in te zetten om Antwerpen veiliger en leefbaarder te maken. De stadsmariniers zullen dit realiseren met een integrale oplossingsgerichte en gebiedsgerichte aanpak, met het oog op sociale cohesie, economische ontwikkeling en openbare orde.

Het stadsbestuur schoof in het Antwerpse bestuursakkoord twee duidelijke ambities naar voor: “Antwerpen de meest leefbare stad van het land maken en onze wijken versterken”. Om dit te
realiseren, besliste het stadsbestuur stadsmariniers in te zetten: “We voeren Stadsmariniers in die net als in Rotterdam veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico’s opsporen en oplossen. De stadsmariniers hebben de bevoegdheid en de middelen om oplossingen door te duwen. Zij brengen mensen en diensten samen om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen. Ze worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester. Wie “nee” zegt tegen de stadsmarinier, zegt “nee” tegen de burgemeester.”

“Het aanstellen van stadsmariniers is in bepaalde wijken noodzakelijk om overlast en criminaliteit aan te pakken”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Ze krijgen een mandaat om mensen en diensten te activeren om snel en gericht de leefbaarheid en veiligheid in de wijk structureel te
verbeteren.”

Stadsmariniers zullen werken met bestaande partners in de wijk en in de stad zoals: politie, buurtregisseurs, stedelijke diensten, middenveldorganisaties, huisvestingsmaatschappijen,
onderwijsinstellingen, hulpverleningsinstellingen, inspectiediensten, bedrijfsleven, sportverenigingen, jeugdwerkingen, … Om een wijk veilig en leefbaar te maken, gaan ze aan de slag met een volledig pakket van maatregelen inzake preventie, aanpak, herstel en nazorg.

Stadsmariniers zullen de bevoegdheid krijgen om oplossingen door te duwen. Ze zullen ook rechtstreeks door de burgemeester worden aangestuurd.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook