Stad Antwerpen lanceert tweede projectoproep voor mobiliteit

  
Op 27 septembeer 2017 lanceerde Slim naar Antwerpen voor de tweede keer een projectoproep voor slimme mobiliteitsoplossingen. Met dit initiatief worden ondernemers geprikkeld om bij te dragen aan een vlotte mobiliteit in Antwerpen, ook tijdens de infrastructuurwerken. Geïnteresseerde mobiliteitsaanbieders kunnen een projectvoorstel indienen, dat een jury van experten daarna beoordeelt. Geselecteerde projecten krijgen zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning van stad Antwerpen.

Terugblikken en vooruitkijken tijdens het lanceringsevenement

Doel van de projectoproep is het stimuleren van diensten of projecten voor een betere verkeersdoorstroming.  Hiervoor ontvangen de geselecteerde projecten inhoudelijke ondersteuning en een beperkte financiële toelage, steeds in verhouding tot de geleverde prestaties.
 
Tijdens het lanceringsevenement op woensdag 27 september blikte schepen Koen Kennis terug op de vorige projectoproep en de lopende projecten. Aansluitend kwamen vertegenwoordigers van Avantida en Bike2Go (twee geselecteerde projecten van projectoproep 2016) praten over hun ervaringen, resultaten en samenwerking met de stad Antwerpen.
 
Vervolgens kregen de aanwezigen alle praktische informatie over de projectoproep en het verdere verloop. De voorwaarden en selectiecriteria werden praktisch toegelicht met een beschrijving van de ondersteuning die de geselecteerde mobiliteitsaanbieders van Slim aan Antwerpen kunnen verwachten.  
 
Tot slot kregen de aanwezigen de kans om contacten te leggen met andere ondernemers en kennis te maken met de projectleiders van Slim naar Antwerpen, bij wie ze ook terecht konden voor vragen en advies.
 
Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Met Slim naar Antwerpen en met onze marktplaats voor mobiliteit zetten we mee onze schouders onder het streven naar een mobieler, bereikbaarder en leefbaarder Antwerpen. Slimme toepassingen kunnen gebruikers ertoe verleiden om zelf slimme(re) keuzes te maken. Daar kan deze nieuwe projectoproep hopelijk toe bijdragen. Zo zullen we onder meer verder de mogelijkheden bekijken voor het stimuleren van binnenvaart en voor elektrische compacte taxi’s.”

Marktplaats voor mobiliteit

De ‘marktplaats voor mobiliteit’ maakt deel uit van Slim naar Antwerpen en zet in op slimme mobiliteitsoplossingen. Daarmee wil stad Antwerpen het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse regio stimuleren. Zo dragen de partners en projecten die deel uitmaken van de marktplaats bij aan het vermijden van files in Antwerpen. Dat kan door in te zetten op een time shift, een modal shift of het efficiënter gebruiken van voertuigen. Het gaat bij voorkeur om duurzame oplossingen voor een verbetering van de verkeersdoorstroming en om structurele of blijvende gedragsveranderingen. Zowel personenverkeer als vrachtverkeer komen in aanmerking.

Editie 2016

De stad Antwerpen lanceerde in september 2016 een eerste projectoproep. De waaier aan projectvoorstellen was enorm divers, gaande van binnenvaart tot vernieuwende softwareapplicaties, fietsdiensten, bundeling van goederenstromen en een efficiëntieslag. Een jury van experts selecteerde uit 22 ingediende voorstellen 10 projecten voor verdere ondersteuning van Slim naar Antwerpen. Die jury bestond uit vertegenwoordigers van de Antwerp Management School, afdeling Smart Mobility (het voormalige Vlaams Instituut voor Mobiliteit), het Vlaams Instituut voor Logistiek en de verkeersonderneming Rotterdam. Na een opstartperiode zijn de projecten nu grotendeels uitgerold en de eerste resultaten worden dit najaar zichtbaar.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook