Ontwerpteam voor nieuwe Krugerbrug in Hoboken gekend

  

Ontwerpteam voor nieuwe Krugerbrug in Hoboken gekend


De stad Antwerpen heeft het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor de bouw van een nieuwe Krugerbrug voor fietsers en voetgangers in Hoboken. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met deze nieuwe brug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Hemiksem/Boom en de Districtenroute. Het ontwerp bestaat uit 3 bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen.”

Met een projectdefinitie, die de doelstellingen en de uitgangspunten voor het ontwerp vastlegde, zijn de stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel in de loop van 2018 op zoek gegaan naar een ontwerpteam om de nieuwe brug te ontwerpen. Eind oktober konden de buurtbewoners en de gebruikers van de twee fietsroutes, de vijf ingediende voorstellen inkijken en hun opmerkingen doorgeven.

Eind januari heeft de stad het ontwerpteam, een samenwerking tussen de bureaus Ney & Partners BXL en Omgeving cvba, gekozen voor het verder ontwerpen en bouwen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het ontwerp bestaat uit 3 bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen grote groene ruimtes, zijn de bruggen snel en eenvoudig te plaatsen en kan elke brug afzonderlijk worden aangepast bij een verdere ontwikkeling van het industrieterrein Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.

De eerste brug, deze over het spoor, verbindt zoals de Krugerbrug nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug  gelegen op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.

Volgende stappen
“Nu de aanstelling van het ontwerpteam definitief is, kan het uitwerken van het eerste ontwerp naar een definitief ontwerp van start gaan”, aldus Koen Kennis. “Ook de buurt en de huidige gebruikers zullen hierbij nauw betrokken worden.” In de loop van het voorjaar 2019 kan de buurt een eerste keer kennis maken met de ontwerpers.

Eens het ontwerp klaar is kan eind 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de bouw van de nieuwe bruggen. De bouw kan waarschijnlijk eind 2021 van start gaan.


Meer info over dit persbericht:
Barbara De Schepper, tel. 0476 25 50 75,  barbara.deschepper@antwerpen.be 

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Copyright: Ney & Partners BXL en Omgeving cvbameer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook