Ontwerp het centraal deel van de Scheldekaaien mee

  
Op vrijdag 3 mei start Driewerf Hoera!, een reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien in Antwerpen, van Zuiderterras tot Noorderterras. Gedurende tien dagen, van vrijdag 3 tot en met zondag 12 mei 2019, is iedereen welkom om mee na te denken over de toekomst van dat stukje Scheldekaaien. Driewerf Hoera! speelt zich af op de kaaien rond het Zuiderterras, op het Sint-Annaveer en op de kaaien rond het Noorderterras. Met de input van het participatietraject wordt rekening gehouden in het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, dat in principe na de zomer klaar is.

Het centrale deel van de Scheldekaaien in Antwerpen is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. In het masterplan Scheldekaaien, dat dateert uit 2010, maakt het gebied deel uit van het deelgebied Schipperskwartier en Centrum. In het masterplan is bepaald dat de waterkering er veel dichter bij het water komt dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten naast het water. De historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs. 

Schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en haven Annick De Ridder: “Dit deel van onze Scheldekaaien tussen Zuider- en Noorderterras kan een trekpleister worden om onze Schelde van dichtbij te beleven en zo de band tussen de Antwerpenaar en het water opnieuw te versterken. Een belangrijk project dus voor alle Antwerpenaren, daarom willen we al onze inwoners de kans geven om mee na te denken over het ontwerp van onze toekomstige Scheldekaaien.”

Schetsontwerp in de maak

Op dit moment is een ontwerpteam bezig met de opmaak van een schetsontwerp voor het centrale deel. Daarin moeten de krachtlijnen van het masterplan Scheldekaaien samenkomen met de lopende projecten (bouw cruiseponton en herbestemming Het Steen) en evoluties op het vlak van mobiliteit (Sint-Annaveer, waterbus). Drie belangrijke aandachtspunten zijn:
  • het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde: hoe kan het rijke historische verleden van deze plek zichtbaar gemaakt worden in het openbaar domein?
  • het maritieme verleden: de transformatie van havenverleden naar openbaar domein, hoe worden de hangars en wandelterrassen actief onderdeel van het publiek domein?
  • stad aan het water: hoe komen alle stromen op de grens van water en kaai samen: mobiliteit, toerisme, multifunctioneel ruimtelijk gebruik en geïntegreerde waterkering?
Schepen voor toerisme en mobiliteit Koen Kennis: “Met de herinrichting van de Scheldekaaien geven we de rivier terug aan de Sinjoren. Tegelijk maken we er met de aanleg van een cruiseponton en de invulling van Het Steen als toeristisch belevingscentrum een nieuwe toegangspoort tot de stad van.”

Programma Driewerf Hoera!

Om iedereen de kans te geven om mee na te denken over het ontwerp, is Driewerf Hoera! in het leven geroepen. Dit participatietraject bestaat uit drie ‘publieke werven’ die over een totale periode van tien dagen elk op een ander moment toegankelijk zijn voor het publiek. Elke publieke werf speelt zich af op een andere plek: de kaaien rond het Zuiderterras, het Sint-Annaveer als verbinding tussen het Steenplein en Linkeroever, en de kaaien rond het Noorderterras. Het ontwerpteam gaat steeds op een andere manier in gesprek met de deelnemers van de publieke werven. Op de laatste dag presenteert het ontwerpteam de ideeën tijdens een slotdebat.

Publieke werf 1

Zuiderterras, onder hangar 21, aan paviljoen cruiseterminal, Ernest Van Dijckkaai – vrijdag 3 mei tot en met maandag 6 mei, elke dag van 13 tot 17 uur

In de zuidelijke werf onderzoekt het ontwerpteam hoe de Scheldekaaien de ruimte kunnen bieden aan het Antwerpen van de toekomst. Welke initiatieven in de stad zouden hier een plek moeten krijgen, permanent, of bij wijze van experiment? Hoe ziet de stadswerf van de toekomst eruit? Deelnemers kunnen hun ideeën laten visualiseren door de aanwezige tekenaars.

Publieke werf 2

op het Sint-Annaveer – zondag 5 mei tot en met woensdag 8 mei, elke dag van 13 tot 17 uur

Op het Sint-Annaveer gaat het ontwerpteam in op vraagstukken rondom mobiliteit en de relatie tussen de Scheldekaaien en de stad. Welke bewegingen zijn er? Welke kunnen we ons collectief inbeelden of verbeelden? Welke routes leggen we af?

Publieke werf 3

Noorderterras, wandelpad naast hangars Jordaenskaai, naast Het Steen – donderdag 9 mei tot en met zondag 12 mei, elke dag van 13 tot 17 uur
De noordelijke werf richt zich op het maritieme verleden en het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde. Hoe kan dat verleden vertaald worden naar een toekomst waarin cruiseschepen aanmeren en toeristen de stad binnenkomen? Welke entree biedt het noordelijke stuk van de kaaien en hoe presenteert de stad zich aan de bezoekers?

Afsluitmoment

Noorderterras, wandelpad naast hangars Jordaenskaai, naast Het Steen – zondag 12 mei van 15 tot 16 uur
Op deze laatste dag presenteert het ontwerpteam de ideeën, verhalen en stellingen die ze hebben opgehaald. Tijdens een publiek debat wegen ze de voors en tegens tegen elkaar af.

Meer info over Driewerf Hoera! staat op www.antwerpenmorgen.be. 

Coördinatie, ontwerpteam en timing

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien. Driewerf Hoera! is een samenwerking tussen Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP), Jeanne van Heeswijk, Palmbout Urban Landscapes, Transport & Mobility Leuven, Bart Tritsmans en Wijnand Galema en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid. Het schetsontwerp van het centrale deel Scheldekaaien, waarvoor Driewerf Hoera! input verzamelt, wordt na de zomer verwacht.

Masterplan Scheldekaaien

Het ontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien past in het masterplan Scheldekaaien. De Scheldekaaien worden de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken volgens dat masterplan, ook bekend als het Kaaienplan. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv, en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. Het masterplan pakt in totaal zeven deelgebieden aan. In september 2018 is de Belvédère op het Droogdokkeneiland geopend en deze zomer is het eerste deel van het deelgebied Sint-Andries en Zuid afgewerkt.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook