Esmoreitpark

Esmoreitpark op Linkeroever krijgt plan

De stad wil het Esmoreitpark, gelegen in het verlengde van ‘Sint Anneke plage’, grotendeels groen houden, zodat de bewoners van Linkeroever zich hier kunnen blijven ontspannen en het terrein een visuele groene buffer blijft tegen industrie en haven. Daarom wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt voor deze zone.  Esmoreitpark Linkeroever

Esmoreitpark - De stad wil in het verlengde van ‘Sint-Anneke plage’ een Esmoreitpark maken, waar de bewoners van Linkeroever zich kunnen ontspannen. Tegelijk moet het terrein een groene buffer vormen tegen industrie en haven. Om dit te realiseren moet een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor deze zone. Het college keurde alvast de proces- en richtnota goed, met daarin de voornaamste aandachtspunten voor het gebied en het planningsproces.
meer over:
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook