Antwerp Expo blijft

  
Het college besliste om de huidige locatie van Antwerp Expo te behouden. Een locatie-onderzoek wees uit dat de huidige plek nog steeds de beste plek is om een modern beursgebouw te runnen. 

Antwerp Expo op de Jan Van Rijswijcklaan moet vernieuwd worden tot een modern beursgebouw dat multifunctioneel inzetbaar is en op die manier kan inspelen op de veranderende behoeften van mensen om zich te informeren, te handelen en te communiceren. In de hallen is volgens uitbater Artexis ook nood aan een aangepaste accommodatie voor tentoonstellings- en congresruimtes, vergaderzalen en horeca.

Om tot een succesvolle realisatie te komen, werkt Artexis samen met de stad Antwerpen. Zo is er al een locatie-onderzoek gevoerd dat zowel mobiliteits- als ruimtelijke aspecten onder de loep nam. Uit dat onderzoek bleek dat de huidige locatie nog altijd de meest geschikte is. Ze blijft daarom behouden. 

Nu vastligt dat Antwerp Expo op de Jan Van Rijswijcklaan blijft, kan de opmaak van een projectdefinitie en plan van aanpak voor een concrete realisatie van start gaan.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook