Sporting A en KdG Hogeschool werken nauw samen

  
Sporting A en de Karel de Grote Hogeschool hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is onder meer vastgelegd dat beide partners elkaars sportinfrastructuur mogen gebruiken. Sporting A kan zo nog meer Antwerpenaars aan het sporten of bewegen krijgen en de hogeschool ziet al haar sportaccommodaties optimaal benut. Daarnaast bepaalt de samenwerkingsovereenkomst ook dat Sporting A prioritaire partner wordt als het gaat om stageplaatsen voor KdG-studenten.

De focus van de nieuwe samenwerking tussen Sporting A en de Karel de Grote Hogeschool ligt op het delen van de sportinfrastructuur. In de sporthal van Campus Zuid zullen de studenten wekelijks in actie komen voor de lessen lichamelijke opvoeding. Maar de KdG Hogeschool heeft nood aan extra sportruimte. In de overeenkomst is opgenomen dat de school gebruik kan maken van stedelijke sportinfrastructuur. Zo krijgen de studenten een aantal banen in Olympisch zwemcentrum Wezenberg toegewezen en zijn er uren gereserveerd in schoolsporthal Brilschans en op de voetbalvelden en de atletiekpiste van sportcentrum Het Rooi. De stad en de KdG Hogeschool bekijken de afspraak voor de huur van stedelijke sportaccommodatie jaarlijks samen, in functie van de beschikbaarheid en het totale aantal studenten. 

In het weekend, als er geen lessen zijn, kan Sporting A op haar beurt gebruikmaken van de sporthal op Campus Zuid en ze ter beschikking stellen aan andere gebruikers. Met deze samenwerking stellen Sporting A en de Karel de Grote Hogeschool een mooi voorbeeld van gedeeld gebruik van publieke en private sportinfrastructuur. 

Stages, onderzoeksprojecten en bachelorproeven

De samenwerking tussen beide partners gaat nog verder. Zo kan Sporting A thema’s en onderwerpen voor onderzoeksprojecten voorstellen waarmee KdG-studenten aan de slag kunnen, onder begeleiding van een medewerker van de stad Antwerpen en de hogeschool. Verder is er ook afgesproken dat Sporting A en de hogeschool prioritaire partners zijn als het gaat om stageplaatsen voor studenten. 

Meer mensen, meer infrastructuur

Momenteel telt de stad 9 overdekte zwembaden, 2 openluchtzwembaden, 27 sporthallen en 13 openluchtsportlocaties. Om aan de toenemende vraag naar sportinfrastructuur te voldoen, investeert Sporting A voortdurend in nieuwbouw én renovatie. 
Zo werd vorig jaar nog het gloednieuwe hoogtechnologische topsportbad van Olympisch zwemcentrum Wezenberg geopend, waardoor Antwerpen zich nu het Vlaams topsportcentrum voor zwemmen mag noemen. In september gaat de Topsportschool in Wilrijk open, het sportcomplex van de Wilrijkse Pleinen wordt verder afgewerkt en binnenkort starten de werken voor de eerste sportkamer met kunstgrasvelden voor voetbal en korfbal in Park Groot Schijn. Verder komt er nog de gymhal De Schinde in Ekeren en een tweede sporthal aan De Rode Loop in Merksem. Tot slot werden vorig jaar onder meer de atletiekpiste van Merksem, het sanitair en de kleedkamers van sporthal De Bist, de kleedkamers van sporthal ’t Venneke, de inkomzone van sporthal Het Rooi en de riolering van sporthal Arena vernieuwd. 
Maar ook in de toekomst zal Sporting A nog budget moeten vrijmaken voor sportinfrastructuur, rekening houdende met de verwachte bevolkingsgroei in Antwerpen. Met de schaarse publieke ruimte in de stad wordt dat een extra uitdaging. Om daaraan tegemoet te komen, probeert Sporting A ook creatieve samenwerkingsverbanden op te zetten. Samenwerkingsovereenkomsten zoals die met de KdG Hogeschool, bieden hier een mooie oplossing.

Antwerpen studentenstad

Naast het totale bevolkingsaantal groeit ook het Antwerpse studentenaantal elk jaar aan. Om te voldoen aan de jaarlijkse instroom moeten de hogeronderwijsinstellingen ook altijd voorzien in grotere en beter uitgeruste campussen. Zo steeg het aantal studenten van de KdG Hogeschool van 
6 507 in 2005 naar 11 337 in 2015. Daarom is de hogeschool momenteel druk aan het bouwen aan de gloednieuwe Campus Zuid, gelegen aan de Brusselstraat tegenover het justitiepaleis. Een van de onderdelen van de nieuwe campus is een sporthal.  meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook