Veiligere fiets- en voetpaden voor de Plantin en Moretuslei

  
De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn echter sterk verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in en uit fietst. Om de veiligheid en het comfort voor zowel de fietsers als de voetgangers te verbeteren, plannen het Agentschap Wegen en Verkeer (dat de weg beheert) en de stad Antwerpen een grondige herinrichting.  
 
De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken heel wat pendelaars en scholieren gebruik van deze route.  Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad en het historische centrum van de stad.
 
Tegelijkertijd is de infrastructuur voor fietsers en voetgangers niet voldoende op die verkeersstroom voorzien. De fiets- en voetpaden zijn te smal, er zijn te veel mogelijke conflicten op kruispunten met zijwegen en het kruispunt met de Singel is te ruim en onoverzichtelijk. Daar willen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen snel verandering in brengen.

 Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Om het comfort en de veiligheid voor de fietsers en de voetgangers te verhogen worden zowel de fiets- als de voetpaden verbreed, worden de kruispunten overzichtelijker en compacter aangelegd en krijgen de middenbermen meer groen. En dit van aan het kruispunt met de Quinten Matsijslei tot de aansluiting op het Ringfietspad aan de andere kant van de Ring.”

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Over het volledige traject en aan beide zijden worden zowel de fiets- als de voetpaden minimaal 1,80 meter breed. Van aan de Provinciestraat tot aan het Ringfietspad kan het fietspad 2,00 meter breed worden. Tussen het fietspad en de rijweg zorgt een strook van een halve meter voor een veiligheidszone tussen de fietsers en het autoverkeer.

Compactere en meer overzichtelijke kruispunten
Een deel van de afslagen voor het autoverkeer net voor de verkeerslichten, de zogenaamde bypassen, verdwijnen. Auto’s kunnen nog afslaan maar enkel samen met het doorgaande verkeer. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort.  Zo staan de fietsers steeds iets voor het autoverkeer en zijn ze beter zichtbaar.
 
Ook het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei wordt mee aangepakt en veiliger ingericht voor alle gebruikers. Eva Van den Bossche, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen: “Het huidige kruispunt staat bekend als gevaarlijk en onoverzichtelijk. Dat moeten we zo snel mogelijk aanpakken. We gaan het kruispunt veiliger maken voor fietsers door ze veel zichtbaarder te maken en door het aantal mogelijke conflicten met automobilisten te verminderen.”
 
Concreet zullen fietsers richting Deurne aan de opritten van de Ring over een verkeersplateau en veel dichter naar de straat rijden. Zo zijn ze beter zichtbaar voor de automobilisten en moeten de auto’s door de verhoging vertragen. De fietsers kunnen op dezelfde hoogte blijven doorfietsen. Aan de noordzijde van het kruispunt gaan er twee bypassen uit, deze richting Noordersingel en komende van de Noordersingel richting stad. Ook de bypass om rechts de Luitenant Lippenslaan (richting Herentalsebaan) op te rijden aan de afrit Borgerhout van de Ring verdwijnt.

Belangrijke invalsweg voor de stad
Voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en de brandweer en ziekenwagens blijft de Plantin en Moretuslei een belangrijke invalsweg.  Ook na de herinrichting beschikt het verkeer over twee rijstroken in elke richting en blijft de toegestane snelheid 50 km/uur.
 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de halte ter hoogte van de Provinciestraat schuift op tot voor de Provinciestraat, voor de bus richting centrum. In de toekomst zal de bus op het hele traject op de rijweg zelf halt houden. Ter hoogte van de stopplaatsen komt een verhoogd perron zodat reizigers makkelijk kunnen in- en uitstappen en ze niet moeten uitstappen op het fietspad.

 
Langs de straat worden zoals vandaag parkeerplaatsen en voldoende laad- en loszones voorzien voor de aanwezige bedrijven. Enkel op het smalste deel van de straat, tussen de Van Immerseelstraat en de Provinciestraat, worden er geen parkeerplaatsen voorzien.

Volgende stappen
Nu het concept en het eerste plan is goedgekeurd kan het studiebureau dit ontwerp verder uitwerken naar een definitief plan. Zowel de bedrijven als de bewoners en gebruikers van de straat worden nog uitgenodigd op een infomoment. Daar kunnen ze de plannen in detail bekijken en bespreken.
 
Het Agentschap en de stad gaan nu verder met de technische uitwerking en willen in de loop van 2019 starten met de werken. De uitvoering van de werken is sterk afhankelijk van de andere wegenwerken in de stad en zal fase per fase bekeken worden.
 
De volledige heraanleg kost ongeveer 8,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 6,5 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

Partners
De heraanleg van de fiets- en voetpaden op de Plantin en Moretuslei is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, Rio-link en de districten Antwerpen en Borgerhout.
 

Alle info komt ook op www.antwerpenmorgen.be en staat op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook