Uitbater gezocht voor jachthaven Kempisch dok

  
Stad Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor een verenigingsjachthaven in het Kempisch dok op het Eilandje.

Het Kempisch dok heeft een wateroppervlak van 31.626 m² en wordt het hele jaar door als verenigingsjachthaven gebruikt. Er is een moderne steigerinfrastructuur met ligplaatsfaciliteiten voorzien. De stad biedt deze infrastructuur nu opnieuw aan in concessie. De nieuwe concessiehouder moet een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) worden die de jachthaven zal beheren en vaste ligplaatsen zal aanbieden voor pleziervaartuigen van aangesloten leden. Door mee te waken over de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezige vaartuigen in de jachthaven verhoogt de concessiehouder bovendien de uitstraling van het Eilandje. 

De concessie loopt voor een periode van negen jaar en gaat in op het moment van de ondertekening van de overeenkomst. De stad kan de concessie nadien verlengen.

De jachthaven in het Kempisch dok bestaat sinds 2006 en bevindt zich in het oudste havengebied van de stad, het Eilandje. De nabije omgeving van de jachthaven maakt deel uit van een stadsvernieuwingsproject en zal de komende jaren nog verder evolueren. Er is een nieuwe tramverbinding, het openbaar domein wordt heraangelegd en er komen nieuwe woonblokken. Er is ruimte voor handelszaken, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen. 

Kandidaat-concessiehouders kunnen voor meer informatie terecht op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Op de website staan ook de inschrijvingsdocumenten die ten laatste op vrijdag 2 maart 2018 om 14 uur onder gesloten omslag aangeboden moeten worden op Den Bell, Francis Wellesplein, 1, 2018 Antwerpen.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook