Gevelterrassen voor Suikerrui

  
De heraanleg van de Suikerrui is ondertussen volledig afgerond. Het college besliste vandaag over het specifieke terrasreglement voor deze straat. In overleg met de uitbaters koos de stad voor gevelterrassen en laat ze geen gesloten horecaconstructies toe. Voor de wintermaanden werd een alternatief gevonden: een winterterras dat voor meer afschutting zorgt voor het cliënteel. De stad voorziet bovendien in een eenmalige subsidie voor de aankoop hiervan.

De stad kiest voor de Suikerrui, in samenspraak met de horeca-uitbaters, voor gevelterrassen. Er zijn momenteel geen gesloten constructies meer en deze zijn in de toekomst ook niet meer toegelaten. De stad liet verschillende studiebureaus een alternatief uitwerken zodat de uitbaters ook tijdens de winter een beschut terras kunnen plaatsen. Er werd één voorstel weerhouden dat na overleg met de horeca-uitbaters verder op maat werd uitgewerkt.

De winterterrassen zullen bestaan uit een zonnetent (in aardetinten) met schaararmen en pivoterende windschermen die kunnen opengeklapt worden. Deze mogen geplaatst worden van 1 november tot 31 maart. 

Voor panden met erfgoedwaarde (beschermd als monument of opgenomen in de inventaris) waarbij aan de gevel geen bevestigingen mogen worden gemaakt, wordt een alternatief uitgewerkt in overleg met de eigenaars.    

De stad voorziet in een eenmalige tussenkomst waarbij horeca-uitbaters of eigenaars van een pand op de Suikerrui de mogelijkheid krijgen om een subsidie van de stad Antwerpen aan te vragen op basis van een factuur nadat zij hun terrasschermen en/of zonneschermen en/of parasols hebben laten plaatsen. Per aanvraag bedraagt de maximale tussenkomst van de stad 50% van de kostprijs van het gekozen systeem (exclusief btw) met een maximum van 15 000 euro. De handelaars zullen persoonlijk begeleid worden door de stad bij deze aanvraag.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook