Project Lageweg Hoboken krijg masterplan

  
Het ruimtelijk project ‘Lageweg’ in Hoboken krijgt een masterplan en werd geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten van de Vlaamse overheid. Hierdoor zullen experten van de stad Antwerpen en Vlaanderen samen met de verschillende eigenaars aan een nieuwe toekomst van het gebied werken. De onderbenutte, verontreinigde terreinen zullen na deze grondige vernieuwing terug in gebruik worden genomen. 
  

Testcase Labo XX

De Lageweg is een vernieuwend en complex ruimteproject dat zijn aanloop kende als testcase in Labo XX, het onderzoek naar de vernieuwing en verdichting van de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen. De verloederde site wordt gekenmerkt door historisch verontreinigde gronden, een leegstand en vereffening van de oude Hayes-Lemmertz-fabriek en een mengeling van woningen en scholen. De nood aan groene ruimte en de hoge jeugdwerkloosheid en laaggeschooldheid in de omgeving zijn opvallend. Deze verkennende fase heeft geresulteerd in een publicatie, die opgevat is als een tussentijdse synthese van het leerproces ‘Lageweg’. 
 
Schepen Rob Van de Velde: “De bewoners en eigenaars in het gebied zijn belangrijke partners. Zij worden nauw betrokken, onder andere bij de opdrachtformulering van het masterplan aan de ontwerper en andere vervolgstappen in het masterplan-proces. Het project streeft naar de vernieuwing van het gebied. Het wil een duurzaam stadsdeel ontwikkelen met een gemengde invulling, waar zowel aangenaam wonen als productie mogelijk worden. Er wordt gestreefd naar een plaats waar de ruimte gedeeld wordt door verschillende gebruikers. Er wordt ook gekeken naar de behoeften van de buurt aan extra stedelijke voorzieningen.“

3 onderzoeksvragen van het masterplan

De stad Antwerpen en district Hoboken formuleerden de stedelijke uitgangspunten waar de ontwerper van het masterplan mee aan de slag moet. De 3 onderzoeksvragen om tot de gewenste toekomst te komen zijn:

  1. Procesaanpak: dit betekent in samenwerking met de stakeholders in het gebied, district en bewoners.
  2. Robuuste ontwikkelstrategie: strategie waar er samengewerkt wordt en strategie waar er individueel gewerkt wordt.
  3. Ruimtelijke randvoorwaarden: een derde van het gebied is een onverharde groene ruimte, de overige twee derde bestaat uit onbebouwde ruimte (straten, pleinen, private tuinen, semipublieke groen ruimte, …) en bebouwde ruimte, waarbij de bebouwde ruimte 25% tot maximaal 40% in beslag neemt. 

De ruimtelijke druk in Vlaanderen is groot, daarom is Vlaanderen gestart met de zoektocht naar nieuwe manieren om de schaarse beschikbare ruimte optimaal in te zetten. Het project Lageweg werd ook geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten van het Vlaams experiment ‘Terug in omloop’. Als geselecteerde stad kan Antwerpen tot in 2019 rekenen op deskundige begeleiding voor het project ‘Lageweg’. De opmaak van een masterplan gaat vandaag van start.
 
Alle informatie over het project Lageweg is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de publicatie van Labo XX en meer informatie over Lageweg. 
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook