Nieuwe website van stad Antwerpen biedt burgers inzicht in budgetboeken en jaarrekening

  
In het kader van de openbaarheid van bestuur zijn de budgetboeken en de jaarrekening van de stad Antwerpen al jaren online raadpleegbaar. Nieuw is dat deze informatie voortaan in een handig overzicht wordt aangeboden waarin dynamisch kan gezocht worden. Via https://budget.antwerpen.be kunnen burgers de info eenvoudig raadplegen en opzoekingen doen. Concreet gaat het om vijf beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening.
 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Daarnaast volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget voor het komende jaar, evenals een budgetwijziging voor het lopende jaar. Ten slotte stelt de stad jaarlijks een beleidsnota op bij de jaarrekening, met een gedetailleerd overzicht van de realisaties in dat jaar, gekoppeld aan de doelstellingen die het stadsbestuur voor die periode vooropstelde. Al deze informatie is terug te vinden in vijf beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening.
 
In het kader van openbaarheid van bestuur stelt de stad Antwerpen deze documenten ter beschikking van de burger. Tot nu toe gebeurde dit door publicatie van de documenten in pdf-formaat. Vanaf heden zal de informatie ook op een dynamische manier geconsulteerd kunnen worden. Alle door de gemeenteraad goedgekeurde formele documenten van elk budgetproces (opmaak: 2014 tot 2018, wijzigingen: 2014 tot 2017) en alle jaarrekeningen (2014 tot 2016) kunnen nu makkelijk en overzichtelijk digitaal geraadpleegd worden op https://budget.antwerpen.be.
 
Koen Kennis, schepen voor financiën: “Iedere Antwerpenaar heeft het recht om te weten wat er met zijn of haar belastinggeld gebeurt, het is dan ook logisch dat dit op een transparante en dynamische wijze te raadplegen valt op de website van de stad.”
 
Daarnaast laat deze website ook toe om specifieke selecties te maken en om vlot tussen verschillende onderdelen van het meerjarenplan en het budget te switchen. Burgers kunnen vanuit drie dynamische invalshoeken - namelijk beleidsdoelstellingen, beleidsdomeinen en beleidsverantwoordelijken -  de respectievelijke budgetten en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven bekijken.




Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook