Jongeren denken mee na over nieuw klimaatplan stad

  
Op woensdag 8 mei vond de allereerste klimaatdag voor de jeugd plaats in Antwerpen. De Antwerpse jongeren gaven er hun input voor het klimaatplan dat de stad vanaf volgend jaar uitrolt. In Stormkop namen ze deel aan inspiratiesessies en workshops. 

Afgelopen januari organiseerde Youth For Climate een eerste klimaatprotest in Antwerpen op de Groenplaats. Daar vroegen de jongeren onder andere meer inspraak in het klimaatbeleid van de stad. Aan die oproep werd gehoor gegeven. De jongeren mogen het nieuwe klimaatplan van Antwerpen (2020 – 2030) mee vormgeven, in samenwerking met het stadscollege.

Warre Germis, trekker van de Antwerpse klimaatjongeren, legt uit:  “Waarom doen we wat we doen? Naast het betogen, willen we als jeugd begrijpen wat er boven ons hoofd allemaal afspeelt. We willen begrijpen hoe complex de milieuproblematiek is door actief aan oplossingen mee te werken. We doen dit door mee te schrijven aan het klimaatplan van de stad Antwerpen. We hopen te laten zien aan de generaties voor ons, die nu de touwtjes in handen hebben, dat we het menen en anderzijds ook ons eigen steentje willen bijdragen aan de wereld van morgen.”

Inspiratiesessies en workshops

Vandaag vond daarom de allereerste klimaatdag voor jongeren vanaf 14 jaar plaats in Stormkop aan de Droogdokkenweg. Op deze interactieve dag werkten leerkrachten samen met leerlingen uit de derde graad mee aan het klimaatbeleid van morgen. De aanwezigen namen deel aan inspiratiesessies en workshops om tot aanbevelingen te komen voor het Antwerpse college. Ze werden geïnformeerd over innovatieve en klimaatbewuste ingrepen. Ze ontwikkelden in een workshop een ideale stad en bedreigende rampscenario’s en werkten mee aan een kunstproject met plastic uit de Schelde.  

Ruimer inspraak- en participatietraject

De klimaatdag voor jongeren past in een ruimer inspraak- en participatietraject voor de opmaak van het klimaatplan 2020-2030. Het opgemaakte klimaatplan wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens aan Europa.

Waardevolle groep

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "Jongeren zijn vandaag meer dan ooit geëngageerd om mee na te denken over hoe het in de toekomst met het klimaat en onze planeet verder moet. Ze beseffen dat het gaat om fundamentele veranderingen in onze samenleving. Ik ben dan ook bijzonder trots dat deze jonge mensen meewerken aan en meedenken over het klimaatplan dat de stad Antwerpen aan het schrijven is. Ze zijn een zeer waardevolle groep die niet mocht ontbreken bij het realiseren van dit plan."

“Als schepen voor jeugd kan ik het initiatief van de jongeren om mee te denken over klimaatbeleid alleen maar toejuichen. We hechten dan ook veel belang aan hun stem in onze stad, zij zijn immers onze toekomst. Ik ben dus zeer blij dat dit project vandaag van start gaat”, sluit schepen voor jeugd Jinnih Beels aan.Mensen die deze pagina bekeken vonden dit ook interessant:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook