Gedempte Zuiderdokken: werken parking Steendok gestart

  
Vandaag heeft Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, samen met aannemer Van Laere het startschot gegeven voor de bouw van de eerste parking onder de Gedempte Zuiderdokken. Als alles volgens planning verloopt, opent parking Steendok begin 2019 zijn deuren en kan deze grote ruimte bovengronds een nieuwe, groene invulling krijgen.
 
Onder de Gedempte Zuiderdokken komen 2 nieuwe ondergrondse parkings: parking Kooldok en Steendok. Samen bieden ze bij benadering 2000 parkeerplaatsen voor auto’s en 300 voor fietsen. Ook buurtbewoners kunnen in de parkings terecht om een parkeerplaats te huren. De parkings worden gebouwd en uitgebaat door Q-Park Belgium nv in samenwerking met Algemene Aannemingen Van Laere. In een eerste fase wordt parking Steendok aangelegd, goed voor zo’n 900 auto- en 125 fietsparkeerplaatsen.
 
“Beide parkings sluiten aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De in- en uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in moet rijden”, verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Vanuit deze parkings, de zogenoemde ‘Park & Walks’, is de binnenstad van Antwerpen makkelijk te voet te bereiken.”
 
Zo kan de stad de Scheldekaaien en de Zuiderdokken bovengronds herinrichten als aangename verblijfsruimte voor bewoners en bezoekers.
 

Parkings binnen de oude dokranden

De parkings worden gebouwd binnen de oude dokranden van het Kooldok en het Steendok. De bovenste 1,5 meter van de dokken zijn met het dempen afgebroken maar de overige delen zijn goed bewaard en zullen ook vanuit de parkings terug zichtbaar worden.
 
De parkings tellen elk 4 verdiepingen onder de grond met op niveau -1 de fietsenparkings. Op de niveaus -2, -3 en -4 worden aan elke voetgangersuitgang parkeerplaatsen voor mensen met een beperking voorzien. Ook zijn er laadplaatsen voor elektrische auto’s en fietsen.
 
Boven de parkings komt een grondlaag van 1,5 meter. Zo kunnen er in de toekomst bomen worden geplant, met voldoende ruimte om te groeien. Dok Zuid, het ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken, zal na de heraanleg groener zijn dan vandaag met nieuwe bomen, struiken en planten. Er zullen ook meer bomen aanwezig zijn: 465 bomen versus 374 bomen vandaag. Maar om tot een optimale situatie te komen, moeten er tijdens de werken bomen verdwijnen. De bomen die blijven staan, worden tijdens de werken beschermd door de aannemer.
 

Werken tussen de kunstwerken

De werfzone voor de bouw van parking Steendok neemt de volledige kop van de Gedempte Zuiderdokken in. Gezien de uitzonderlijke locatie van de werken ging de aannemer, in samenwerking met Pop Media, op zoek naar een creatieve invulling voor de werfafsluiting. Er komt dan ook een kwalitatieve en stevige omheining langs de volledige werf met ruimte voor diverse tentoonstellingen. Dit gebeurt in samenwerking met de musea en scholen in de buurt. Zo kunnen passanten genieten van een aangenaam uitzicht.
 
Bij de start van de werken wordt de werf aangekleed door de Koninklijke  Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De werken uit de tentoonstelling ‘Masters Salon Painting 2017’, die de eindwerken van 77 masterstudenten van verschillende Europese academies bundelt, worden aangebracht op de werfafsluiting.
 
De Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten (KoMASK vzw), een organisatie die zich inzet om jonge kunstenaars voor te stellen aan een ruimer publiek, koppelt een digitale publieksprijs aan de tentoonstelling. Alle buurtbewoners, passanten en bezoekers kunnen gedurende een periode van 3 maanden hun stem uitbrengen op hun favoriete werk.
 

Blijf op de hoogte van de werken aan de parking

Om de buurt zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de werken voorziet aannemer Van Laere een digitale werfkrant en een gratis SMS-dienst. Via de digitale werfkrant wordt op regelmatige tijdstippen de evolutie van de werken gecommuniceerd, samen met de toekomstige planning. Via het SMS-systeem kunnen inschrijvers snel op de hoogte gebracht worden van onvoorziene maar dringende werken, die – tijdelijk – hinder kunnen veroorzaken. 
 

Vervolg heraanleg Gedempte Zuiderdokken

Begin 2019 gaat parking Steendok open. Aansluitend start de inrichting van het plein boven de parking en de bouw van parking Kooldok. Die is klaar tegen begin 2020.
 
De buurtvoorzieningen, zoals de speeltuin, de sportveldjes en de hondenloopzone, worden tijdens de werken ter hoogte van de Waterpoort voorzien. Tegen de kerstvakantie zijn deze klaar voor gebruik.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook