Fietsactieplan blijft investeren

  
In 2016 registreerden de Antwerpse fietstelpalen meer dan 2.000.000 fietsers. Ongeveer de helft van de Antwerpenaars geeft aan zich in de stad regelmatig of altijd te verplaatsen met de fiets. Antwerpen verwacht dat het aantal fietsers in 2017 zal blijven stijgen. De stad moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om, zeker tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad, ‘Slim naar Antwerpen’ te komen. Om blijvend aan alle fietsersnoden tegemoet te komen, stelt de stad in 2017 opnieuw haar fietsactieplan bij.
 
Antwerpen wil een wereldfietsstad blijven. Om die ambitie waar te maken, keurde het college in 2015 het fietsbeleidsplan ‘Antwerpen fietsstad, fietsen in eerste klasse, stad Antwerpen 2015-2019’ goed, samen met het daaraan gekoppelde fietsactieplan.
 
Het fietsactieplan zet het beleidsplan om in concrete acties en maatregelen. Het actieplan wordt elk jaar geüpdatet en geeft de prioriteiten en accenten van de stad voor het lopende jaar weer. Zo kan de stad, samen met haar partners, inspelen op de meest recente evoluties en uitdagingen. Ze houdt in deze update rekening met een verdere stijging van het aantal fietsers en ze voorziet in extra acties en budgetten voor de grote infrastructuurwerken die op til staan, zoals de werken aan het Operaplein die van start gaan in juni 2017 of de heraanleg van de Turnhoutsepoort en de Noordersingel.

2017: meer fietsers dus meer investeringen

Nieuw in het fietsactieplan zijn de ‘Flankerende maatregelen’. Het gaat om extra maatregelen die grote investeringen vragen zoals nieuwe fietsbruggen, fietsassen of infrastructuur voor Park&Bikes. Zo opent eind april 2017 de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Aansluitend legt de stad twee fietsassen aan tot in het centrum van de stad. Vanuit het noorden  kunnen fietsers vanop de fietsbrug naar de fietsstraat Samberstraat, om via Park Spoor Noord en de Lange Dijkstraat door te fietsen naar de Gemeentestraat.
 
Met de heraanleg van de Slachthuislaan wordt de laatste ontbrekende schakel op het Singelfietspad aangelegd. Een voetgangerspasserelle aan Schijnpoort zorgt ervoor dat bezoekers veilig van het Sportpaleis naar Spoor Oost kunnen over de Singel heen.  Later zal deze met de afbraak van het R1 viaduct van Merksem deel uitmaken van een fietsbrug over de Bischoppenhoflaan waardoor het Ringfietspad conflictvrij wordt.
 
Daarnaast zijn er vanuit Slim naar Antwerpen een aantal maatregelen die Antwerpenaars stimuleren om vaker de fiets te nemen, zoals de kortingsregeling voor e-fietsen.
 
Dan zijn er de ‘Steracties’: de speerpunten van het fietsbeleid. Deze acties lopen meestal over meerdere jaren. Zo komen er in 2017 nog 20 nieuwe ‘Zone 30’ gebieden bij. Daarnaast zal het aantal Velo-stations in 2017 stijgen tot 303.
 
De ‘Quick Wins’ zijn dan weer snelle en concrete maatregelen die vaak verbonden zijn aan andere werken of evenementen waardoor er een opportuniteit ontstaat voor een resultaat op korte termijn. Zo wordt er ingezet op tijdelijke fietsenstallingen bij werven of grote evenementen, fietsrichtingspijlen of verkeerslichten op maat van de fietser.

Onder de structurele werking valt het luik ‘Onderzoek en Overleg’. Dat zijn maatregelen die de stad wil uittesten. 

Tot slot zijn er ‘Structurele acties’: acties die vandaag in uitvoering zijn en worden bijgestuurd waar nodig. Voorbeelden zijn de installatie van fietsbeugels op het openbaar domein en de optimalisatie van het strooiplan voor fietspaden.

Terugblik op 2016: 263 Velo-stations, 616 plekken in buurt fietsenstallingen en meer dan 80 missing links opgelost
Ook de realisaties van het voorbije jaar worden in de update van het fietsactieplan in beeld gebracht. Er reden vorig jaar iets meer dan 2.000.000 fietsers langs de 2 huidige fietstelpalen op de Kaaien en in de Mercatorstraat . Ongeveer de helft van alle Antwerpenaren geeft bovendien aan zich in de stad regelmatig of altijd met de fiets te verplaatsen.
 
De meest in het oog springende actie uit 2016 is de uitbreiding van de Velo-deelfietsen tot in de districten. Het aantal Velo-stations steeg in 2016 tot 236, in 2017 zal dat nog verder stijgen tot 303 stations. Het aantal jaarpassen kan in 2017 oplopen tot 65.000 gebruikers.
 
Om fietsers toe te laten hun fiets veilig te parkeren op straat of dicht bij huis zijn er in 2016 zo’n 400 nietjes (fietsrekken) geplaatst op het openbaar domein. De stad ondertekende ook contracten voor 2 buurtstallingen in 2016, die begin 2017 in gebruik werden genomen. Zo zijn er vandaag 616 plekken waar buurtbewoners hun fiets veilig kunnen stallen. Daarnaast wordt er verdergewerkt aan de fietsparking met 280 fietsstallingen onder de Teniersplaats, die deel uitmaakt van Noorderlijn. Momenteel lopen ook de bouwwerken voor de P&R fietsparking op Havana met 450 fietsenstallingen. Deze stalling is tegen juli 2017 klaar.
 
In 2015 is er een lijst opgesteld met meer dan 100 missing links in en rond de stad. Eind 2016 waren er al 82 projecten op de lijst opgelost. De Halenstraat (2060) werd heraangelegd zodat er ruimte is voor voetgangers en fietsers van en naar Park Spoor Noord. 
 
Daarnaast werd ook de Karmelietenstraat (Berchem) heraangelegd met naast de parkeervakken een fietssuggestiestrook en verkeersdrempels aan de kruispunten. De Filip Williotstraat, ten slotte, is heraangelegd met volwaardige voet- en fietspaden en parkeervakken aan beide zijden van de straat. Hier is in 2016 de toegang naar de parkeerplaatsen ter hoogte van de Berchemstadionstraat veiliger gemaakt door de aanleg van een verhoogd fietspad.
 
Het volledige fietsactieplan 2017 en het fietsbeleidsplan is terug te vinden op de website van de stad Antwerpen.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook