Antwerpen ondersteunt duurzame innovatie met Stadslab2050

  
Het college keurde vandaag de nieuwe thema’s voor Stadslab2050 goed en kent aan 3 duurzame projecten een subsidie van 15.000 euro toe. Het gaat om Meer mos in de stad van vzw De Mosfabriek, Telstraten 2030 van Ringlandgenootschap Vzw en een groen speeldak van vzw
Habbekrats.

“Antwerpen draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom stimuleren en ondersteunen we creatieve en duurzame ideeën”, verduidelijkt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud. “Dit
doen we bijvoorbeeld met Stadslab2050. Binnen dit stedelijke laboratorium worden innovatieve trajecten opgezet met ruimte voor duurzame experimenten voor de stad van morgen. Concrete
innovatieve projecten krijgen dan weer via het projectenfonds ‘Duurzame Stad’ een financieel duwtje in de rug.”

Projectenfonds ondersteunt 3 projecten

De stad voorziet ook dit jaar in 100.000 euro voor het projectenfonds ‘Duurzame Stad’. 3 keer per jaar beoordeelt een jury de ingediende projecten op hun innoverende duurzaamheid. Tijdens de eerste indieningsronde van 2018 hebben 6 projecten zich kandidaat gesteld; 3 daarvan ontvangen een premie van 15.000 euro.

Meer mos in de stad

Vzw De Mosfabriek doet onderzoek naar de ontwikkeling en het behoud van verschillende mossen. De Vzw wil samen met buurtbewoners verschillende verticale levende mosinstallaties in
Antwerpen plaatsen. Het eerste pilootproject 'Mosmuren met buren' wordt in het najaar van 2018 opgestart in de Antwerpse wijk Sint-Andries.

Telstraten 2030

Het Ringlandgenootschap Vzw wil met Telstraten 2030 bijdragen aan de uitvoering van de afspraken rond de modal shift (verschuiving van wagengebruik naar andere duurzame mobiliteit) zoals ze zijn opgenomen in het Toekomstverbond tussen de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en de burgerbewegingen. Het onderzoek wil de mobiliteitstransitie op straatniveau in kaart brengen en de betrokkenheid van de burgers verhogen bij die omschakeling. De vzw wil jaarlijks 2 complementaire telmomenten in een groot aantal straten uitvoeren.

Een groen speeldak

For Teens, het jeugdcentrum van Habbekrats in de Prekerstraat, zal een groendak in combinatie met een sport- en speelveld aanleggen op hun dak. Het groendak is een duurzame investering die het milieu ten goede komt doordat de plantjes het regenwater opnemen. Het speel- en sportveld komt tegemoet aan de vraag naar meer speelruimte in het stadscentrum.

Van mobiliteit tot mode: Stadslab2050 zet in op alle thema’s

Stadslab2050 zet thematische trajecten op om een samenwerking mogelijk te maken tussen economische actoren, kennisinstellingen, middenveld, burgers en partners van de stad. Er zijn 7 nieuwe trajecten goedgekeurd.

  • Binnen het traject ‘energie-efficiëntie’ wil de stad de energietransitie in Antwerpen stimuleren en tegelijk winst boeken op de emissiereductie, een ambitie die opgenomen is in het Antwerpse klimaatplan. Partners in dit traject zijn de Vlaamse innovatiecluster Flux50, het platform Samen Klimaatactief, universiteit Antwerpen en Haystack.

  • Met het spoor ‘multifunctionele daken’ wil Stadslab2050 verkennen hoe ongebruikte daken ingezet kunnen worden voor meerdere doeleinden zoals energievoorziening, groen, waterberging of speel- en ontspanningsruimte.

  • In een derde traject onderzoekt Stadslab2050 hoe innovatie kan bijdragen aan de creatie van infrastructuren zoals dijken om de stedelijke groene ruimten en de waterinfrastructuren te verbeteren en verbinden.

  • Het project ‘Zuivere Lucht’ zet in op luchtkwaliteit bij kwetsbare groepen. In 10 scholen en crèches in Antwerpen en Den Haag wordt met de omwonenden en gebruikers van deze instellingen de binnen- en buitenluchtkwaliteit gemeten en de impact van tijdelijke maatregelen opgevolgd.
  • Met het pilootproject ‘bandenspanning’ wil Stadslab2050 dan weer in samenwerking met de Vlaamse overheid onderzoeken wat mensen effectief aanzet om de bandenspanning van voertuigen te optimaliseren.

  • Met het pilootproject ’tuinstraten’ wil Stadslab2050 het experimenteren in en met tuinstraten bevorderen. Een permanente tuinstraat is een belangrijke maatregel in de strijd tegen klimaatverandering.

  • Tot slot wordt er binnen het pilootproject ‘slimme mobiliteit’ ingezet op minder verplaatsingen, optimale mobiliteitskeuzes en meer combinatievervoer of meer deelmobiliteit en meer elektrische voertuigen ter vervanging van de verbrandingsmotor.

Neem contact op met Stadslab2050 of ding mee voor het projectenfonds

Iedereen met een vernieuwend idee om Antwerpen verder te verduurzamen, is voor Stadslab2050 een ‘stadslaborant’: een mogelijke partner om samen te werken aan de duurzame toekomst van de Antwerpen. Iedereen kan vrijblijvend contact opnemen met Stadslab2050 via www.stadslab2050.be.

Bovendien kunnen projecten in 2018 nog deelnemen aan 2 oproepen van het projectenfonds. De deadlines voor inschrijving zijn op 15 mei en op 1 oktober. Alle informatie om projecten in te dienen staat op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook