belastingen

Hulp bij aangifte belastingen

Op verschillende locaties in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt een bewijs meegegeven.

In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. In de meeste districten vinden nog meerdere infosessies plaats.

Antwerpen

•    7 en 8 mei
13.30 tot 15.30 uurmeer over:

Zitdagen voor invullen belastingformulieren

De ambtenaren van de dienst directe belastingen houden opnieuw zitdagen in de verschillende districten. Antwerpenaren kunnen er terecht voor inlichtingen en voor het invullen van hun belastingaangifte van het aanslagjaar 2008.


Zitdagen voor invullen belastingsformulieren

De ambtenaren van de dienst directe belastingen houden opnieuw zitdagen in de verschillende districten. Burgers kunnen er terecht voor inlichtingen en voor het invullen van hun belastingsaangifte van het dienstjaar 2008.
 
Burgers wordt gevraagd alle documenten met betrekking tot hun inkomsten van 2007 mee te brengen zoals fiches van loon, vakantiegeld, pensioenen, renten, werkloosheidsuitkeringen, levensverzekeringen, kadastraal inkomen, onderhoudsgelden… De ambtenaren zijn op onderstaande data aanwezig in de verschillende districten.
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook