belastingen

Hulp bij aangifte belastingen

Op verschillende locaties in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt een bewijs meegegeven.

In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. In de meeste districten vinden nog meerdere infosessies plaats.

Antwerpen

•    7 en 8 mei
13.30 tot 15.30 uurmeer over:

Terrassenbelasting simpeler vanaf 2012

Het Antwerpse stadsbestuur voert enkele wijzigingen door aan de tarieven van de belasting voor de inname van de openbare weg. Zo wordt onder meer de belasting voor terrassen sterk vereenvoudigd en geactualiseerd.   

Sinds 1993 hanteert de stad 4 tarieven in functie van de straat waarin een horecazaak gelegen is:
  • horecazaken die jaarlijks 51 euro per m² voor hun terras betalen (De Keyserlei, Meir, Suikerrui, Grote Markt…).  meer over:

Zitdagen voor invullen belastingformulieren

De ambtenaren van de dienst directe belastingen houden opnieuw zitdagen in de verschillende districten. Antwerpenaren kunnen er terecht voor inlichtingen en voor het invullen van hun belastingaangifte van het aanslagjaar 2008.


Stad geeft bedrijfsleven nieuwe impulsen via hervoming belastingsreglement op drijfkracht

Het Antwerpse schepencollege heeft in nauwe samenwerking met de Antwerpse Kamer van Koophandel VOKA een reeks fiscale maatregelen uitgewerkt die economische investeringen en tewerkstelling aanmoedigen bij alle ondernemingen, groot en klein. De voorgestelde wijzigingen in het belastingreglement op de drijfkracht  worden op maandag 23 juni ter goedkeuring voorgelegd aan de Antwerpse gemeenteraad.Zitdagen voor invullen belastingsformulieren

De ambtenaren van de dienst directe belastingen houden opnieuw zitdagen in de verschillende districten. Burgers kunnen er terecht voor inlichtingen en voor het invullen van hun belastingsaangifte van het dienstjaar 2008.
 
Burgers wordt gevraagd alle documenten met betrekking tot hun inkomsten van 2007 mee te brengen zoals fiches van loon, vakantiegeld, pensioenen, renten, werkloosheidsuitkeringen, levensverzekeringen, kadastraal inkomen, onderhoudsgelden… De ambtenaren zijn op onderstaande data aanwezig in de verschillende districten.
Inhoud syndiceren

Deals

Volg ons op Facebook