Groene voegen verbinden kamers in Park Groot Schijn

  
De stad heeft een ontwerp klaar voor het eerste deel van de ‘groene voegen’ doorheen het Park Groot Schijn in Deurne. Het gaat om het noordelijke deel van het park waarin onder meer de sportkamer komt te liggen met paden en natuur er rondom. Dit ontwerp is meteen ook de blauwdruk voor de rest van het park.

Het masterplan Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen én de natuur een plek vinden.

Wandelpaden door het park

De ‘groene voegen’ in Park Groot Schijn geven niet enkel toegang tot het park zelf maar ook tot de verschillende kamers in het park. Het hoofdpad, dat zeven meter breed is, ligt in het verlengde van de centrale dreef in het Rivierenhof en maakt een oost-westverbinding doorheen het park. Langs dit hoofdpad liggen de ingang van de sportkamer, het centrale plein en de ingang van de jeugdkamer. Aan het einde van het hoofdpad komen in de loop van 2017 het woonwagenpark en de hondenschool. Het pad bestaat uit beton dat stevig genoeg is zodat ook leveranciers en de hulpdiensten het kunnen gebruiken. In de eerste fase wordt het hoofdpad aangelegd tot voor het centrale plein.

De andere paden in het park zijn vier meter breed en maken het volledige park goed toegankelijk. In de groene voeg tussen de atletiekpiste en de sportkamer komt een talud, met aan de kant van de atletiekpiste betonnen zittreden die zicht geven op de piste.

Doorheen het park worden verschillende soorten banken geplaatst. Op het hoofdpad komen enkele plekjes met banken zoals vandaag te vinden aan de volkstuinen in het zuiden van het park. Daarnaast wordt er in parkbanken voorzien doorheen het park. Ook boomstroken worden gebruikt als bank, maar kunnen even goed als spelaanleiding dienen.

Aan de ingang van elke kamer ligt een klein toegangspleintje. Die pleintjes worden uitgerust met fietsenstallingen. Het volledige park wordt autovrij. Achter de skischans komt een tijdelijke parking die bereikbaar is via de Ruggeveldlaan. 

Natuur in het park

De bomen die vandaag in het park staan, worden zo veel mogelijk behouden. In de groene voeg komen drie zones met nieuwe bomen. Op de rand tussen de groene voeg en de verschillende kamers worden wilgen en essen aangeplant. De bomen scheiden de voeg af van de kamer. Dichter naar de wandelpaden komen sierkersenbomen die in het voorjaar mooie bloesems geven. Langs de wandelpaden komen krachtige inheemse solitaire bomen zoals eiken of esdoorns. Wadi’s vangen het regenwater langs de wandelpaden op een natuurlijke manier op. 

Aanleg van het park

De eerste kamer die in het noorden aangelegd wordt, is de sportkamer aan de Ruggeveldlaan. Tegelijk worden de paden en natuur rond deze kamer aangelegd. De inrichting van deze eerste groene voegen geeft een goed beeld van hoe het volledige park er in de toekomst zal uitzien. 

De werken aan deze eerste fase starten in juni dit jaar. Zo kan de sportkamer eind zomer 2017 in gebruik genomen worden. 

Vandaag zijn de volkstuinen en de natuuraanleg in het zuidelijk deel van het park en het speelbos al klaar.

Een park voor iedereen

Het masterplan Park Groot Schijn maakt van het bestaande lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied. 

Maar Park Groot Schijn is niet enkel bestemd voor de vele clubs en verenigingen die er hun plek hebben. Het wordt aangelegd als een echt park, een plek voor iedereen in of buiten Deurne.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook