Jeugd krijgt eigen plek in Park Groot Schijn

  

Rond de zomer van 2018 krijgt jeugd een eigen plek inPark Groot Schijn. Deze zone, of jeugdkamer, bevindt zich rond de historische Master Schmidt-hoeve en biedt extra ruimte voor jeugdverenigingen en andere kinderen en jongeren die Park Groot Schijn bezoeken.

De toekomstige gebouwen van de jeugdkamer in Park Groot Schijn bevinden zich naast de bestaande Master Schmidt-hoeve. “Voldoende jeugdlokalen en infrastructuur voorzien is in een stad zoals Antwerpen een hele uitdaging. Zeker in Deurne kampten we met een tekort aan ontspanningsruimte voor jeugd. Met deze realisatie creëren we verschillende bijkomende ontspannings- en vrijetijdsmogelijkheden voor onze jeugd. Zo zal er niet enkel een gebouw komen voor jeugdverenigingen , maar  ook een fuifzaal, een polyvalente ruimte met keuken en voldoende bergplaats. Daarnaast zal er voldoende groene ruimte zijn en zal men het nabijgelegen speelbos kunnen gebruiken als uitbreiding van deze groene ruimte”, aldus schepen Ait Daoud.

De gebouwen worden uitgewerkt als verschillende bijgebouwen van de hoeve, gebaseerd op bekende typologieën en op schaal van deze plek. Er wordt in een aantal terugkerende elementen voorzien die de verschillende gebouwen thematisch aan mekaar verbinden, zoals een luifel, lantaarn en de specifieke dakvorm. Het gebouw met de fuifzaal wordt het hoofdgebouw, en de nieuw te bouwen jeugdlokalen, polyvalente ruimte en bergruimte, worden als bijgebouwen er omheen geplaatst. Dankzij de opstelling van de gebouwen en de keuze van beplanting ontstaat er zo een centraal binnenplein.

Kamers en groene voegen

Het masterplan Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s of beplante greppels, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden. Vandaag zijn de volkstuinen en de natuuraanleg in het zuidelijke deel van het park al klaar, net als het speelbos. 

Een park voor iedereen

Het masterplan Park Groot Schijn maakt van het huidige lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel, waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Zo zal elk afzonderlijk gebouw een deel van het programma op zich nemen: een workshop-gebouw, een administratief gebouw, een gebouw voor de jeugdverenigingen en de fuifzaal. Als uitganspunt wordt de Vierkantshoeve als typologie/ referentie gebruikt, waarbij de Scinthoeve als hoofdgebouw wordt behandeld en waarbij de nieuwe gebouwen er als het ware als ‘schuurtjes’ omheen worden geplaatst. Door de plaatsing van de bebouwing en de beplanting wordt een centraal binnenplein gevormd.

Voor de materialisatie van de nieuwe volumes worden de materialen van de Master Schmidthoeve als referentiekader gebruikt, maar zal er ook naar de materialen, gebruikt in de Sportcluster, verwezen worden.

Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied.

Meer informatie over de werken

Meer informatie over het verloop en de timing van de werken is te vinden op www.parkgrootschijn.be. Daar kan iedereen zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief over het volledige park.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook