34 nieuwe woonbootligplaatsen aan de Houtdok-Zuidkaai

  
Aan de noordrand van de Cadixwijk komen 34 ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai. De stad Antwerpen stelt vanaf 26 januari 2018 de biedingsprocedure open voor geïnteresseerden. 

De ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai zullen worden toegekend onder de vorm van een concessie voor een periode van 9 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Om een ligplaats te verkrijgen, kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen met een minimumbedrag van 6000 euro. Geïnteresseerden die nog niet over een woonboot beschikken, mogen ook een bod plaatsen. Zij moeten dan wel concrete plannen voor een woonboot kunnen voorleggen. Op basis van het bod en een beoordeling door een jury worden de ligplaatsen toegewezen.

Aan de Houtdok-Zuidkaai is er op termijn plaats voor 34 woonboten. 20 ligplaatsen zijn voor schepen van circa 38 meter lang, 8 plaatsen voor schepen met een lengte van circa 20 meter en ten slotte 6 plaatsen voor grote schepen van circa 50 meter in lengte. De ligplaatsen die nu beschikbaar worden zijn deze voor schepen met een lengte van circa 38 meter. De overige ligplaatsen zijn in het najaar klaar en kunnen dan ingenomen worden.

Cadixwijk

De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling. Er is een nieuwe tramverbinding, het openbaar domein wordt heraangelegd en er komen nieuwe woonblokken. Er is ruimte voor handelszaken, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen. Het nieuwe wijkplein, het Schengenplein, moet het hart van de wijk worden. Naast de nieuwe bouwblokken komen er nu dus ook woonbootligplaatsen.

Meer informatie

Kandidaat-concessiehouders kunnen voor meer informatie terecht op www.antwerpen.be/woonboten. Op de website staan ook de inschrijvingsdocumenten die ten laatste op vrijdag 23 maart 2018 om 14 uur aangeboden moeten worden op het volgende adres: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. 

Met vragen kunnen geïnteresseerden terecht op het infomoment op donderdag 8 februari tussen 16.30 en 19.30 uur in het FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen.
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook