Park Groot Schijn krijgt vorm met ontwerp van sportkamer en park

  
Op dinsdag 17 november 2015 zijn het ontwerp van de sportkamer en het voorontwerp van park fase 1 voorgesteld op de Algemene Vergadering van Park Groot Schijn. Via deze vergaderingen informeert de stad regelmatig alle geïnteresseerden over de stand van zaken van de verschillende onderdelen van het park in Deurne.
 
Het masterplan Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin de wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden.

Sportkamer

In de eerste sportkamer krijgen twee voetbalclubs (Koninklijke Deurne OB en KVC Olympic Deurne) en twee korfbalclubs (Kon. Deurne Korfbalclub en Spartacus korfbal), die nu verspreid zitten in het gebied, samen een gloednieuw gebouw en vier kunstgrasvelden. Drie van die velden kunnen gebruikt worden voor voetbal en korfbal, een vierde enkel voor voetbalwedstrijden. Tussen de sportvelden komt het sportgebouw met tribunes, kleedkamers en een cafetaria voor elk van de betrokken clubs. De werken starten in mei 2016. Zo kunnen de clubs het seizoen 2017-2018 aanvangen op de nieuwe site.

Parkaanleg

In het noordelijke deel van Park Groot Schijn start het ontwerp voor het eerste deel van de ‘groene voegen’ doorheen het park. Het voorontwerp wordt een blauwdruk voor de rest van het park. Ook het ontwerp voor de andere deelprojecten, waaronder de jeugdkamer, het woonwagenterrein en de site van de hondenscholen gaat in het voorjaar van 2016 van start.
 
Vandaag is het zuidelijke deel van Park Groot Schijn, de volkstuinen en de natuuraanleg, klaar en zijn de werken aan het speelbos in uitvoering. Met de aanleg van de sportkamer start een volgende grote fase in de realisatie van het volledige park.

Participatiecharter

Het masterplan Park Groot Schijn maakt van het bestaande lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied. In 2009 sloten het toenmalige bestuur van de stad en het district een participatiecharter af met de Werkgroep Ruggeveld-Botterlaar-Silsburg, die optreedt als vertegenwoordiging van de verenigingen en (buurt)bewoners.
 
Op 12 december 2015 vernieuwen het stadsbestuur, het district Deurne, Antwerpen aan ‘t woord en de leden van de participatiestuurgroep hun engagement in het participatiecharter tijdens het evenement ‘Winterfeest Deurne’. Een persuitnodiging hiervoor volgt.
 
Geïnteresseerden vinden meer informatie over Park Groot Schijn op de website van de stad www.antwerpen.be.  
Binnenzicht Sportkamer Park Groot Schijn
Bovenzicht ontwerp Park Groot Schijn in Deurne
Buitenzicht Sportkamer Park Groot Schijnmeer over:

Geef jouw mening

 

Foto's van Park Groot Schijn krijgt vorm met ontwerp van sportkamer en park

Deals

Volg ons op Facebook