Feest in Ekeren met de opening van avontuurlijk Rozemaaipark

  
Op zondag 5 mei opent in Ekeren het Rozemaaipark. Het nieuwe park is 16 hectare groot en brengt de Donkse beek terug aan de oppervlakte, waardoor bezoekers aangenaam kunnen wandelen langs het water. Daarnaast zijn er twee uitkijkpunten en is er veel ruige natuur. De bestaande bomen werden zo veel mogelijk behouden. Langs het park loopt een nieuw stuk fietsostrade dat voor een nog vlottere verbinding zorgt richting Antwerpen-Centrum. Het park wordt feestelijk geopend met tal van activiteiten.

Ekeren heeft er een nieuw park bij gekregen: het Rozemaaipark. Naast de sociale woonontwikkeling in de wijk Rozemaai lag er een groot deel braaklandterrein dat buurtbewoners vooral gebruikten om hun hond uit te laten. Het nieuwe park bestaat enerzijds uit dat heraangelegde terrein en anderzijds uit een deel terrein dat eigendom is van Natuurpunt. Zij stellen het gratis ter beschikking van de stad Antwerpen voor 50 jaar. Bij de aanleg van het park lag de focus op vier belangrijke elementen: water, groen, ontspanning en routes.

  • Water

De Donkse beek, die in de jaren vijftig onder de grond verdween door het ophogen van de terreinen, komt terug aan het licht en vormt een centraal element in het park. De beek vertrekt vanuit een waterpoel, er liggen dammen in en errond staan nieuwe bomen. Het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk stroomt in greppels af tot in de beek.

  • Groen

Het bos dat langs het braakliggende terrein lag, is nu toegankelijk. Langs de beekvallei is het voormalige bos omgevormd tot een park met zitplekken, picknickplaatsen, speelaanleidingen en volkstuintjes. Het park is vooral een landschapspark waar de natuur natuur mag zijn en dat een kwaliteitsvolle leefomgeving biedt voor de lokale fauna en flora.

  • Ontspanning

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “In en aan het park zijn er zitbanken, uitkijkheuvels, speelplekken en een brug. De ideale plek voor jong en oud om buiten te zijn.”

  • Routes om te lopen, wandelen en fietsen

Wie houdt van wandelen of joggen heeft er 16 hectare bijgekregen. Langs paden die vanuit de wijk vertrekken kan er in de beekvallei gelopen worden. Ook het fietspadennetwerk wordt uitgebreid met routes door de wijk en langs de beekvallei. De nieuwe fietsostrade langs de A12 is de aanzet voor de verbinding Antwerpen – Hoevenen/Stabroek.

Openingsfeest

Het Rozemaaipark wordt feestelijk geopend met een programma voor jong en oud op zondag 5 mei. Iedereen is welkom van 14 tot 18 uur in het park aan de Karel Candaelstraat. Muziekgroepen brengen de bezoekers tot alle nieuwe hoeken van het park. Meneer Zee en zijn Sjieken Bak brengen verhalen met zich mee. De goochelende ijscoman zorgt voor een ijsje en daarnaast zijn er ook activiteiten van de scouts en Natuurpunt. Zo organiseert Natuurpunt een fotosafari en een memoryspel rond de dieren en planten in de omgeving. Verder kunnen baasjes op een leuke manier met hun hond leren wandelen.

Schepen voor groen Fons Duchateau: “Nu de Rozemaai terug onderdeel vormt van Ekeren zijn we blij dat er een nieuwe groene plek is voor de bewoners van de wijk. Het vormt een mooi begin voor het herstel van de Donkse beek, maar is vandaag al een volwaardige groenzone en een leuke verbijfsplek.”

Een nieuw park als sluitstuk van het Masterplan

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Het park is een onderdeel van het Masterplan Rozemaai, waarmee de stad heeft ingezet op meer groen en een aangenaam publiek domein. Voor het park werden de volgende zaken gerealiseerd: speeltuinen en ontmoetingscentrum JES (2015), sportmogelijkheden, een samentuin, etc. De plannen van de wijk werden samen met de bewoners gemaakt. 140 bewoners lieten in 2015 weten wat zij in hun wijk nodig hadden. Eén van de vragen was om in meer zitplekken, picknickplekken en groen te voorzien.”

Meer informatie staat op www.antwerpenmorgen.be/rozemaaipark.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook