De burgerbegroting voor 2018

  
Voor het vierde jaar op rij beslissen burgers in district Antwerpen autonoom over de verdeling van tien procent van de volledige begroting, of 1,1 miljoen euro. Dit voorjaar bepaalden de inwoners hoeveel geld elk thema kreeg. De populairste thema's bleken jeugdwerk, huiswerkbegeleiding en vrijwilligerswerk. Tijdens de zomer dienden burgers projecten in. Vandaag werd tijdens het burgerbegrotingfestival beslist welke projecten in uitvoering gaan in 2018. 
 
Meer dan 600 deelnemers maakten in kleine groepjes een keuze uit de mogelijke projecten. Elke groep moest per thema zijn top 5 opgeven. Bij de thema’s jeugdwerk en vrijwilligers hadden de deelnemers het moeilijk een keuze te maken uit de vele interessante projecten. Na elke ronde werden de gekozen projecten bekendgemaakt. Tussendoor gaven de indieners van de projecten op een infomarkt uitleg over hun project en probeerden ze nog mensen te overtuigen.
 
Tijdens het burgerbegrotingfestival kozen de deelnemers uit 144 projecten, verspreid over 10 thema’s. Voor 2 thema’s was er voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren (8 projecten in totaal). Van de 152 projecten die werden ingediend (over de 12 thema’s) gaan er 80 in 2018 in uitvoering.
 
In 2018 komt er ook een nieuwe ronde burgerbegroting. In het voorjaar organiseert het district Antwerpen weer startmomenten. Opnieuw krijgen inwoners van het district de volledige zeggenschap over 1,1 miljoen euro. Eerst door thema’s te kiezen en geld te verdelen over deze thema’s. Nadien kunnen ze projecten indienen en selecteren welke projecten zullen worden uitgevoerd in 2019.
 
Een overzicht van de thema’s en gekozen projecten die in 2018 zullen uitgevoerd worden:

1.     Langer Thuis wonen

 • Cinaps – coach in nabijheid van persoon en samenleving
 • Jong met oud
 • De Thuiscoach
 • Ergo on wheels

2.     Aantrekkelijke pleinen

 • De bouwkar
 • Jongeren integreren door Cricket
 • Woensdag op wieltjes
 • Dageraadplaats veilig en aantrekkelijk
 • Verlaten tennisveld wordt pannavoetbal
 • Groen doet ademen

3.     Ondersteuning jeugdwerk

 • Betonne jeugd geeft daklozen een stem
 • Plein in werking
 • Our PACT
 • Scoutsgroepen: etnisch culturele organisaties
 • Caloes bougeert- Sportinstuiven versterken jongeren
 • De recordbrekers
 • Ietstof op wielen
 • Youth in progress – inrichting tienerlokaal en artistieke ruimte

4.     Ontmoeting in de buurt

 • Kielse kijk(er)
 • Vrouwen verbinden
 • Mobiele vrijetijdsloketten
 • Materialenbib Antwerpen-Noord en Kiel
 • Meiden leren van dames en dames van meiden
 • Ontmoetingsruimte in wassalon met geefwinkel
 • Babbelstoel Pyckestraat 

5.     Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

 • Instajong: Werving en activering jongeren
 • Sport your dream
 • Leid de leiders van de toekomst
 • Kilalo burgerondersteuning
 • IetsToppers
 • Talk it out: dialoogsessies
 • Vrijwilligersploeg Villa Caloes
 • Buurthuis debuurt
 • Hart onder de riem
 • Ondersteuning vrijwilligerswerk JES Luchtbal en Rozemaai

6.     Huiswerkbegeleiding

 • Een (h)eerlijke kindertijd
 • Huiswerkbegeleiding Syrische kinderen: participatie ouders
 • Place2study Zuid
 • Spelend leren coach
 • Huiswerkondersteuning next level: uitbreiding en versterking
 • Speel slim
 • Studiebegeleiding op maat: Afrikaanse kinderen
 • Helpende handen

 7.     Interculturele projecten

 • Passend werk, betere CV
 • Verre verhalen, naaste buren
 • Interculturele kunstprojecten
 • BAM Antwerpse meisjes: ontmoeting
 • ReFashion v3.0
 • De wijk bakt
 • City Girls Scene- intercultureel toneel door meisjes
 • Iedereen publiek
 • Wereldkeuken met Chiro Lore
 • De verhalenbakfiets

8.     Gemeenschapstuinen

 • Samen tuinieren
 • Groen zien
 • Onderhoud gemeenschapstuin Heldenplein
 • Verborgen wintertuin Antwerpen Noord
 • Samen tuinen, culturen proeven
 • Samen tuinieren met plezier
 • Beginnende en gevorderde samentuiners leren van elkaar
 • Stadsdebat: Hoe Antwerpen vertuinen

9.     Vorming en opleiding jeugd

 • Workshops kinderen en jongeren in armoede
 • Eventsure atelier
 • Talent to be continued
 • Europark magazine

10.  Groen in de straten

 • Water voor groen
 • Een bloem van een straatje
 • Gevelgroenactie: wilder is beter
 • Promotie klimaatrobuust Sint-Andries
 • Groene ader Sint-Andries
 • Kleur Zwartzusterstraat en Veemarkt
 • Behandel ons groen met zachtheid

11.  Betere voetpaden

 • District Antwerpen voetgangersvriendelijkst
 • Open forum voetpaden – stadsgesprek

12.  Fietsvriendelijke straten

 • Samen voor een betere fietscultuur
 • Fietsdukaten
 • Fietsbox
 • Fietsvriendelijke fietspaden
 • Fietsstraat 2.0
 • Boomfietsrekken Pyckestraatmeer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook