Antwerps Lichtplan

   De stad Antwerpen wil met het Lichtplan een samenhangende visie op openbare verlichting formuleren. Het plan, dat werd opgeleverd door studiebureau Stramien/Antico, zal nu in praktijk omgezet worden. Doel is om bij de aanleg en heraanleg van openbaar domein steeds rekening te houden met de aanbevelingen uit het Antwerps Lichtplan, zodat de stad ook ’s nachts een veilige en aantrekkelijke omgeving blijft.

De ontwerper van het Antwerps Lichtplan (ALP) kreeg als opdracht om een visie te ontwikkelen over verlichting op het Antwerpse grondgebied, uitgezonderd de haven. Dit plan moest voldoende aandacht hebben voor de specifieke kenmerken van de stad. Het ALP baseert zich daarom sterk op visies uit het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA). Daarnaast biedt het ALP ook praktische richtlijnen die ontwerpers moeten helpen om Antwerpen in de schijnwerpers te plaatsen.

Met het ALP als basis kan de stad gedragen voorstellen laten uitwerken om met verlichting de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad te bevorderen. Goede verlichting zorgt voor een gevoel van veiligheid, comfort en warmte. Dankzij het lichtplan kunnen duidelijkere keuzes gemaakt worden om duurzaam met verlichting om te springen, zowel wat technieken en materialen betreft, als energiegebruik.

Kwalitatieve, energiebewuste en sfeervolle verlichting

Naast het verbeteren van de nachtelijke kwaliteit en een energiebewuste en duurzame verlichting wil het Antwerps Lichtplan ook bijdragen tot een unieke beleving van het Antwerpse straatbeeld. Specifieke zones uit het s-RSA krijgen een aangepaste verlichting die de eigenheid moet benadrukken. Overdag stelt het ALP dat vooral de keuze van armaturen het kenmerkende karakter van een locatie moet bepalen. ’s Nachts zal de kleurtemperatuur een uniek gevoel aan een bepaalde plek meegeven.

Het ALP stelt voor om steeds met drie lagen te werken in de verlichting op het openbaar domein. De eerste laag is een basis en is steeds aanwezig. Deze laag is de eigenlijke straatverlichting zoals gekend in woonstraten. Ze is uitnodigend en comfortabel en voldoet aan strenge normen wat betreft verbruik. Een tweede laag zorgt ervoor dat belangrijke verkeersaders extra uitgelicht worden. Dit moet vooral de veiligheid ten goede komen. De derde laag benadrukt de sfeer die in een bepaalde zone belangrijk is. Zo is er dankzij deze verlichtingslaag aandacht voor monumenten, publieke ruimte, stadszichten, … .

Vier delen: van toekomstbeeld, over lichtkaart en techniek, tot casestudy

Het ALP bestaat uit vier delen. In een eerste deel maakt het onderzoeksbureau een analyse van de actuele situatie en koppelt het die aan het toekomstbeeld. In het tweede deel toont de ‘Lichtkaart van Antwerpen’ hoe openbare verlichting in de toekomst aangepakt kan worden. Deel drie bundelt alle technische richtlijnen, zodat beleid, ontwerpers en partners nieuwe projecten kunnen uitvoeren volgens de visie van het Lichtplan. Als laatste deel biedt het onderzoeksbureau een casestudy aan over Oud-Berchem die een beeld geeft over de concrete toepassing van het plan op een stadsdeel.

Uit de casestudy leerde de stad dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het praktisch toepassen van het ALP zal een balansoefening worden tussen enerzijds de beeldkwaliteit van een uitgelichte straat en anderzijds het rationaliseren van energieverbruik. De stad stelt zichzelf nu als belangrijke opdracht om de aanbevelingen uit het Lichtplan op te nemen en te implementeren.

Lichtplan Antwerpen
Lichtplan Kaaienmeer over:

Geef jouw mening

Bezoeker
De derde laag voor de kernstad, de districten de eerste en de belangrijkste kruispunten laag twee. Toeristen zijn belangrijk...

Foto's van Antwerps Lichtplan

Deals

Volg ons op Facebook